Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Haksız İhtiyati Tedbir Sebebiyle Tazminat Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tazminat talebidir.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR :

1. Davalı, hakkımızda … mahkemesinden … gün ve … sa­yılı ihtiyati tedbir kararı almıştır.

2. Bu kararın uygulanması sonucu, taşınmazımızı kullanamadık. Kiraya veremedik.

3. İhtiyati tedbir kararının haksız olduğu … mahkemesinin … günlü … sayılı kararı ile tespit olunmuş, davalının açtığı, dava da reddolunmuştur.

4. Bu durumda, taşınmazı bir yıl kullanamamak ve en azından kiraya ve­rememekten … lira zarar ve kaybımız olmuştur. Bu nedenle de işbu dava­nın açılması gerekmiştir.

DELİLLER : İhtiyati tedbir kararı, infaz dosyası, tanık, bilirkişi ra­poru, keşif vs.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, İİK, TMK ve ilgili mevzuat

SONUÇ ve İSTEM: Davalının haksız ihtiyati tedbir kararı almak suretiyle zarar ve kazanç kaybımıza neden olduğundan … lira toplam zarar ve kaybımızın dava gününden yasal faizi ile davalıdan tahsiline, masrafların ve­kalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir