Emekli Maaş ve İkramiye Haczi Talebi – Talimatı

Türk Hukuku’nda nafaka borcu “emekli maaşının haczi”ne yol açabilir. Normal şartlarda emekli maaşının haczedilmesi mümkün değildir. Ancak kanunda bu duruma belirli istisnalar getirilmiştir. Boşanma davası sonrasında Adana Aile Mahkemelerinin hükmettiği “nafaka” kararı emekli maaşının erimesine sebep olabilir. Aşağıda nafaka borcu nedeniyle “emekli maaşı ve ikramiyeye” haciz talebi dilekçesi mevcuttur.

Emekli Maaş Haczi Talebi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: 

Alacaklı vekili geldi. Borçlunun alacak olduğu emekli ikramiyesinin icra dosyasına derhal gönderilmesine karar verilmesini ve kesintilerin dosyaya gönderilmesinin sağlanması için  T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını  talep ederim dedi.

Alacaklı Vekili Avukat

T.C.

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

ALACAKLI:

BORÇLU:

BORÇ MİKTARI :

Alacaklıya olan borcu nedeniyle yukarıda açık kimliği ile belirtilen şahsın kurumunuzdan alacak olduğu emekli ikramiyesinin icra dosyamıza derhal gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak kesintilerin dosyamıza gönderilmesinin sağlanması, belirtilen miktar kesildikten sonra maaş ve diğer alacaklar üzerindeki haczimizin kaldırılması rica olunur.

İcra Müdürü

 Nafaka Nedeniyle SSK Emeklisi Maaş Haczi Talebi

T.C. ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Esas

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİGORTALI EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ALACAKLI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU:

BORÇ MİKTARI: 5.000 TL birikmiş nafaka borcu ve Ağustos 2007 ayı itibarıyla her ay için 500 TL nafaka bedeli

Yukarıda adı soyadı yazılı borçlunun belirtilen borcu nedeniyle almakta olduğu emekli maaşı veya ücretinin aylık nafaka bedeli 500 TL kesildikten sonra kalan maaşının birikmiş 5.000 TL borç bitinceye kadar ¼ ünün haczine karar verilmiştir.

İİK’nın 355. maddesi gereğince borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin yukarıda yazılı şekilde haczi ile neticenin bir hafta içinde Müdürlüğümüze bildirilmesi, haczedilecek paranın müdürlüğümüzün 15 numaralı hesabına dosya numarası ve borçlu adı da yazılarak gönderilmesi rica olunur. Yapılacak tevkifatların her ayın ilk haftasında dairemize gönderilmesi aksi halde ilgililer hakkında İİK’nın 356 ve 357 Maddesi gereğince gerekli işlem yapılacağı gereği bilgilerinize rica olunur.

İcra Müdür Yardımcısı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Merhaba eşim in aşırı harcama kredi çekme kk bircu yüzünden madurum ve ev kiramı ödeyemiyorum bunun için emekli maaşına nafaka talebinde bulunmak istiyorum eşim emekli aynı evde yaşıyoruz fakat bana bakmıyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir