Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Borçluya Rızaen Satış Yetkisi Verilmesi Talebi

ADANA İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO:
TALEP EDEN BORÇLU:
VEKİLİ :
ALACAKLI :
VEKİLİ :
KONU :2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 111/a maddesi uyarınca rızai satış yetkisi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil borçlu, yukarıda esas numarası belirtilen … tarihi itibariyle haciz talebinde bulunmuştur. Ayrıca müvekkil borçlu adına kayıtlı olan … plaka no’lu araç da dosya kapsamında rehinlidir ve yakalaması bulunmaktadır.

7343 sayılı Kanun ile İİK’ya eklenen 111/a maddesi uyarınca borçlu, haczolunan malını ihale sürecinin dışında, değerinde satabilmek amacıyla, malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecektir. Uygulamaya ilişkin esasların da 28.05.2022 tarihli İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik ile belirleneceği öngörülmüştür. Böylece 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 111/a maddesi borçluya rızai satış yetkisi vermektedir.

Bu itibarla, borçluların borcunu ödemesini kolaylaştıran ve satış maliyetlerini de aza indireceğinden bahisle, usul ekonomisi gerekçesiyle bahse konu aracın borçlu müvekkil tarafından satılması için rızai satış yetkisi talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu, 7343 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.05.2022 tarihli İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik ve sair her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda belirttiğimiz esaslar uyarınca;

Borçlu müvekkil rehinli ve yakalaması olan … plaka no’lu aracın icra müdürlüğünüzce satış yetkisinin verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla talep ederim.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir