İcra Yenileme Talebi Dilekçesi

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                    

DOSYA NO               :

 

DAVACI                   :

VEKİLİ                    : Avukat Saim İNCEKAŞ

KONU                       : Yenileme istemi ve vekaletimizin kabulü hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR    :

 

1-) Yukarıda … esas numarası ve mahkemenizce belirtilen dava dosyamız , takipsizlik nedeni ile işlemden kaldırılmıştı.

2-) Borçlu aleyhine yaptığımız davayı yeniliyoruz. Yenileme dilekçemizin borçluya tebliğine karar verilmesini talep ederiz.

3-) Vekaletimizin kabulü ile UYAP sistemine eklenmemizi vekaleten talep eder, gereğinin yapılmasını arz ederim.

08/02/2019

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                           Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.