İcra vekalet farkı alacağı talebi

Oca 21, 2021 | İcra Hukuku

ADANA … İCRA DAİRESİ’NE

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU: İcra emri gönderilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda numarası yer alan dosyada, takip dayanağını teşkil eden İş Mahkemesi …E. – ……… K. sayılı kararı,  Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin ……K. Sayılı kararı ile kaldırılmış olup karar kesinleşmiştir. İşbu karar dolayısıyla vekalet ücreti farkı alacağımız hasıl olmuştur. Eksik kalan vekalet alacağımızın tahsili amacıyla borçlu tarafa icra emri gönderilmesini talep ederiz.

Alacaklı Vekili

EK1: … Bölge Adliye Mahkemesi 6.Hukuk Dairesi gerekçeli kararı

EK2: Kesinleşme şerhi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu kategoride yayımlanan son 5 içerik:

Borçtan Kurtulma Dava Dilekçesi Örneği

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: DAVA DEĞERİ: TALEP KONUSU: Borcun nakli nedeniyle borçtan kurtulmuş olduğuna ve icra takibinin müvekkil yönünden durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi dileğimizdir....

İcra Memuru Şikayet Cevap Dilekçesi

ADANA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO: CEVAP VEREN DAVALI: VEKİLİ: Avukat Saim İncekaş - İncekaş Hukuk Bürosu DAVACI: VEKİLİ: KONU: ... tarihli dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren yasal süresi içerisinde cevap  dilekçemizin sunulmasıdır. İZAHI: Mahkemenizin...

İcra Dairesine Borçlunun Kimlik Bilgilerinin Araştırılması Talebi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE DOSYA NO: KONU: KİMLİK BİLGİSİ ARAŞTIRMA TALEBİ Yukarıda esas numarası belirtilen yabancı uyruklu olduğu bilinen dosya borçlusu ...nin kimlik bilgilerine tarafımızca ulaşılamadığından gerekli takip işlemleri yapılamadığı gibi bankalara...

Alacak Davası Cevaba Cevap Dilekçesi

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMKLİĞİ'NE DOSYA NO: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Cevaba cevap dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Sayın mahkeme huzurunda görülmekte olan davada davalı tarafın cevap dilekçesi tarafımıza ... tarihinde tebliğ edilmiş olup süresi...

error: