İCRA TAKİPTEN VAZGEÇME DİLEKÇESİ

İCRA TAKİPTEN VAZGEÇME DİLEKÇESİ -1-

Takipten Vazgeçme Dilekçesi Örnek 1

ADANA 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

ALACAKLI:

VEKİLİ:

Yukarıda esası belirtilen dosya alacağı takibinden vazgeçiyoruz.İşbu dosyanın işlemden   kaldırılmasını, dayanak belge olan 300,00 TL Miktarlı 25/01/2017 Tanzim Tarihli,25/06/2017 Vade Tarihli Senedin tarafımıza iadesini talep ederim. tarih

                                                                                                   Alacaklı Vekili

e imzalıdır


Takipten Vazgeçme Dilekçesi Örnek -2-

T.C.

Adana

……. İcra Müdürlüğüne

Dosya No : ……..E.

Alacağın esasına ve ileride yeniden takibine ilişkin haklarımızı saklı tutarak takipten şimdilik vazgeçiyoruz. Takip dayanağı belgenin tarafımıza iade edilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim. tarih

Alacaklı Vekili

KARAR:

Talep ve Dosya incelendi. Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi.

İcra Müd. Yrd.

Takipten Vazgeçme Dilekçesi Örnek -3-

T.C.

ADANA

(   ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                 

DOSYA NO:

TALEP: Yukarıda esas numarası belirtilen müdürlüğünüz dosyasındaki takibe konu alacağımızdan vazgeçtiğimizi ve dosyanın işlemden kaldırılmasını vekaleten arz ve talep ederiz.

TALEP EDEN VEKİLİ

İCRA MÜDÜRÜ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 7 Ağustos 2020 13:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.