İcra Takipleri İçin Avukatlık Ücret Sözleşmesi

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

Kocaeli Barosu Avukatlarından Av. Önder MEYDAN ile iş sahibi Hakan YILMAZ (T.C No: arasında aşağıdaki koşullarda sözleşme yapılmıştır:

1-Avukata tevdi edilen iş: Vakıfbank ……. Seri Numaralı, 31.01.209 tarihli, 50.000 TL bedelli çekin icra takibinin yapılması ve aynı zamanda “karşılıksız çek keşide etmek suçundan” şikayet başvurusu yapılarak davanın takip edilmesine ilişkindir.

2-Avukata tevdi edilen ve niteliği yukarıda yazılı bulunan işlerden dolayı; iş sahibi başlangıçta toplam 5.000 TL masraf ve kısmi avukatlık ücreti ödeyecektir. Çeke konu asıl alacak, çek tazminatı ve takip öncesi ve takip sonrası ticari temerrüt faizi kalemleri icra takibine konu edilecek, toplam alacağın tahsil olması durumunda son rakam üzerinden toplam alacağın %10’u avukata ait olacaktır.

3-Bu ücret yalnız yukarıda bahsi geçen iş için olup bundan doğacak diğer herhangi bir işi içermemektedir. Takibin iptaline yahut senedin geçerliliğine ilişkin herhangi bir dava açılması halinde avukatlık ücreti ve masraf ayrıca belirlenecektir. İcra takibine konu edilen icra vekalet ücreti Avukatlık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği avukata ait olacaktır.

4– Avukat üstlendiği işbu işi, kendisi bizzat takip edecektir. Bu sözleşmeden doğan çekişmeler ve uyuşmazlıklar Kocaeli Mahkeme ve İcra dairelerinde çözümlenecektir.30.04.2019

İŞ SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                        AVUKAT

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 00:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.