İcra Takibinin Durdurulması İtiraz Dilekçesi

TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR.

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                          :

BORCA İTİRAZ EDEN     :

ALACAKLI                         :

VEKİLİ                                 :

KONUSU                              : Şahsım aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde, yetkiye, imzaya, borca ve borcun tüm fer’ilerine süresinde itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Şahsım hakkında, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri şahsıma 25.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içerisinde borca ve borcun tüm fer’ilerine  itiraz ediyoruz. Takip konusu çekteki imza şahsıma ait değildir imzaya itiraz ediyoruz.

Her ne kadar alacaklı başlatmış olduğu icra takibi ile şahsımdan alacak talep etmiş ise de şahsımın alacaklıya böyle bir borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle borca ve borcun tüm fer’ilerine itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.

YETKİ İTİRAZIMIZ

Şahsımın adresi ödeme emrinde de belirtildiği üzere “X”dır. Dolayısıyla işbu takipte yetkili icra müdürlüğü X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’dür. Bu nedenle yetki itirazımızın kabulünü talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenle, YETKİYE, İMZAYA, BORCUN TAMAMINA, HER TÜRLÜ FER’İLERİNE açıkça itiraz ettiğimizi bildiriyor, takibin itirazımız neticesinde DURDURULMASINI talep ediyoruz. Saygılarımla. tarih

Yetkiye ve Borca İtiraz Eden

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 14:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.