İcra Takibinin Devamı Talebi

İcra Takibinin Devamı Talebi

  • İcra takibine vaki itiraz sonrasında “itirazın iptali” veyahut “itirazın kaldırılması” davaları neticesinde icra takibinin devamına karar verilmektedir.
  • İcra takibinin devamına karar veren mahkeme kararının aslı ile birlikte mevcut icra dosyasına “icra takibinin devamı talebi” konulu aşağıda yer alan şekilde bir beyan sunulması ve eklenecek kötüniyet tazminatı ve yargılama giderlerinin borçluya icra emri gönderilerek belirlenmesi gerekir.
  • Vekalet ücreti ve yargılama gideri derdest icra dosyası kapak hesabına ekletilebiliyor. Böylesi daha sağlıklıdır ancak şunu de belirtmek gerekir ki ek bir icra takibi açarsanız haricen vekalet ücreti çıkar. Faydaları kıyasladığımızda derdest nafaka dosyası kapak hesabına ekleme yapılması icra edilebilirlik bakımından ağır kefededir.
  • İcra hukuku kapsamında Adana, Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan dilekçe aşağıdaki gibidir.

Dilekçe örneği şu şekildedir:

ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No :…….. E.

Borçlulardan …….’ın icra dosyasına vaki itirazının X Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …….. E.- ……… K. Sayılı ilamı ile kısmen iptaline karar verilmiş olup, takibin X TL  asıl alacak üzerinden devamına asıl alacağa takip tarihinden yasal faiz  uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar uyarınca takip konusu alacağa borçlu ……….. yönünden

X TL. %20 icra inkar tazminatı

X TL. Vekalet ücreti

X TL. Yargılama giderleri eklenmek suretiyle takibin devamına, borçlu …’ya icra emri gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. tarih

                        Alacaklı Vekili

                                                                                               Av

Eki       : Karar aslı.

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.