Bir Sayfa Seçin

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                         : 2016/…… E.

YETKİYE İTİRAZ EDEN
BORÇLU                               : Adı ve Soyadı, T.C No:
ADRES                                  :

ALACAKLI                            :
ADRES                                  :
KONU                                   :YETKİYE İTİRAZ

AÇIKLAMALAR
Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri 00/00/2016 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiş olup, yasal süre içinde yetkiye itiraz ediyorum.
İkamet adresim yukarıda yazılı olduğu gibidir yani takipte ……………………. İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TALEP                                   :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, yetki itirazımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini (ayrıca UYAP sisteminden takibin durdurulduğunun işlenmesini) talep ederim. ../../2016

İTİRAZ EDEN

 

EKİ: Kimlik Fotokopisi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi