İcra Takibine Yetki İtiraz Dilekçesi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                         : 2016/…… E.

YETKİYE İTİRAZ EDEN
BORÇLU                               : Adı ve Soyadı, T.C No:
ADRES                                  :

ALACAKLI                            :
ADRES                                  :
KONU                                   :YETKİYE İTİRAZ

AÇIKLAMALAR
Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri 00/00/2016 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiş olup, yasal süre içinde yetkiye itiraz ediyorum.
İkamet adresim yukarıda yazılı olduğu gibidir yani takipte ……………………. İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TALEP                                   :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, yetki itirazımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini (ayrıca UYAP sisteminden takibin durdurulduğunun işlenmesini) talep ederim. ../../2016

İTİRAZ EDEN

EKİ: Kimlik Fotokopisi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 20:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.