İcra Takibinden Sonra Menfi Tespit Davası Dilekçesi

Kas 7, 2019 | İcra Hukuku

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İhtiyadi Tedbir (Durdurma) Taleplidir.

DAVACI                                  :

VEKİLİ                                     : Av.

ADRES                                    :

DAVALI                                   :

ADRESİ                                  :

DAVA DEĞERİ                        :

KONU                                         : Menfi Tespit ve Davalının/alacaklıya borçlu olmadığımızın tespiti amacıyla açtığımız menfi tespiti davamızın dayanaklarını, ihtiyaten  tedbir kararı verilmesi gerektiği ve haksız ve kötü niyetli takip yapmış olması nedeni ile dava değerinin %20’sine tekabül eden kötü niyet tazminatına mahkum edilmesi talebimize havi dava dilekçemizdir

AÇIKLAMALAR                      :

1-      Davalı X tarafından müvekkil X adına X İcra Dairesi kanalıyla X esas sayılı dosya ile X ilamsız icra takibine girişilmiştir. (EK 1)

Müvekkil iş bu aleyhine başlatılan takibi banka hesaplarında işlem yapmaya çalışırken öğrenmiş bulunmakta olup tarafına herhangi bir şekilde ne tebligat ne de haber kağıdı ulaşmıştır. Davalı tarafça başlatılan iş bu takibi müvekkil bankalara konulan hacizden sonra hukuki yardıma başvurup, aslında tebligat parçasının Teb. Kanunun 21.maddesine göre muhtarlığa tebliğ yapılacağını öğrenmiştir. İş bu takip aslında müvekkilce 10/10/2019 tarihinde öğrenilmiştir.

2- Müvekkil X’in takip alacaklısı/davalı şahsa böyle bir borcu bulunmaktadır ve bu durumu da davalının takip dayanağına sunduğu müvekkilce hazırlanan delil başlangıcı niteliğinde sayılacak belgeden de anlaşılmaktadır. Ancak müvekkilimiz iş bu takibe konu olan borcu, davalının eşi X’in istemiyle takip başlamadan önce 22/07/2019 tarihinde 15.000,00 TL’lik kısmı şahsınca internet bankacılığı işlemiyle davalının/alacaklının eşinin hesabına açıklama girilerek ifa edilmiştir. 15.000,00 TL’lik müvekkilce gerçekleştirilen kısmi ifaya ilişkin banka dekontu ekte sunmuş bulunmaktayız. (EK 2)

3-      İlerleyen tarihlerde davalı/alacaklı X’in eşi X müvekkili tekrar arayarak kalan X TL’lik kısmın tarafına ödenmesi için müvekkili sıkıştırmaya başlamış. Müvekkil X, öğretmen olduğu ve 1 hafta içerisinde bu parayı denkleştiremeyeceğinin farkına vararak X’in kardeşi X Arayarak kardeşinin kalan paranın tamamını istediğini ve kendisinin de durumunun olmadığından bahisle görüşmeye başlamıştır. X’in kardeşi X, kalan borcu kendisinin ödeyeceğini daha sonradan müvekkilden alacağını müvekkil ile görüştüğü sırada şifahi olarak dile getirmiştir.

            31/07/2019 tarihinde Mehmet X’in kardeşi X Yapı Kredi Bankası aracılığıyla kardeşi X’e müvekkile ait olup, kalan borcu olan 14.600,00 TL’lik para aktarımını yapmış bulunmaktadır. 31/07/2019 tarihinde X’in kardeşince yapılan son aktarma işlemi müvekkilin davalı/alacaklı X’e herhangi bir borcu kalmamıştır

4-         Açıkladığımız bu nedenlerle müvekkilin davalı/alacaklı X’e maddi anlamda herhangi bir borcu kalmamakla birlikte takibin dayanağı da kaldı ki ifa edilmiş bulunmaktadır. Takip başlangıcı olan 08/08/2019 tarihinden önce müvekkilce davalıya ait borç ifa edilmesine rağmen başlatılan iş bu takip dayanaksız, haksız ve kötü niyetlidir. Dava konusu haksız durum sebebiyle, müvekkilimizin telafisi imkânsız maddi ve manevi zararlara uğrayacağı oldukça açık olduğundan; davaya konu icra takibi neticesinde müvekkilin uğrayacağı muhtemel zararların engellenmesi için ihtiyaten durdurma kararı verilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

Aslında takip konusu borcun müvekkilimiz tarafından ödendiğini buna rağmen açılan takibin haksız olduğundan gereği iş bu dava sonucunda takibin iptal edilmesi gerektiği talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                           :  TTK, İİK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                             :

1.   İmza İncelemesi

 1. Yemin
 2. Tanık  (mahkemenizin uygun görmesi halinde isim, adres ve vatandaşlık numaraları bildirilecektir.)
 3.   Banka dekontları ve hesap döküm Kayıtları

SONUÇ VE İSTEM                               : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler ve sayın mahkemece re’sen nazara alınacak sebepler de göz önünde bulundurularak;

Öncelikli olarak ön inceleme duruşması beklenmeksizin tensip ile birlikte ara karar kurularak;

 1. Müvekkil adına açılmış olan Ankara 8. İcra Dairesi kanalıyla 2019/10748 esas sayılı icra takibinin müvekkil aleyhine daha büyük zararlara yol açmadan durdurulması amacıyla gerekirse hâkimliğinizin uygun göreceği teminat miktarı yatırılarak İHTİYAT-İ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE, 

Yargılama sonucunda;

 1. Davalı aleyhine açtığımız Menfi Tespit Davamızın Kabulüne;
 2. Müvekkilimin davalıya borcu olmadığının tespit edilmesine,
 3. Davalının/alacaklının haksız ve kötü niyetli takip yapmış olması nedeni ile ödeme emrine dayanak oluşturan yazılı miktar olan 29.387,43TL’nin % 20’si üzerinden kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesine,
 4. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  05/11/2019

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana İcra Avukatı

 

EKLER :

 1. X 8. İcra Dairesi X Esas sayılı icra dosyasına ait ödeme emri ve takip dayanağı
 1. X tarihli X’tan X’in Hesabına yapılan 15.000,00 TL’lik para aktarımı gösterir dekont örneği .
 1. 31/07/2019 tarihinde X X’in kardeşi X Yapı Kredi Bankası aracılığıyla kardeşi X’e kalan 14.600,00 TL’lik para aktarımını gösterir dekont örneği.

  4.Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

5.Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.