Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İcra Takibinden Önce Yollanması Gereken İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN         :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

MUHATAP              :

İ.KONUSU                : Aşağıdaki hususların muhataba ihbar.ihtar ve tebliğidir.

1-Müvekkil şirket ile muhatap Rektörlük Erişkin Hastanesi arasında 03/05/2013 tarihinde Mal Alımına Ait Sözleşme imzalanmıştır.

                   2-Sözleşmenin 12/2-2. Md. göre (Ödeme Koşulları ve Zamanı başlıklı) “İdare,… Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.”şeklinde kararlaştırılmıştır.

3-Müvekkil şirket sözleşme gereği tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve yaptığı tüm işlere ait faturalarını düzenlemiştir.

4-Müvekkil şirketin yaptığı tüm işlere ait düzenlediği faturalar bugüne kadar düzenli bir şekilde ödenmemiştir.

Muhatap tarafından 10/02/2014 ila 01/04/2015 dönemleri için kesilen faturaların tahsil edilememiş toplamı 721.979,77 TL olup, muhatap tarafından bu dönem için hiçbir ödeme yapılmamıştır. Sözleşmede 60 gün içinde ödeneceği kararlaştırılmış ise de ilk fatura tarihinin üzerinden 908 gün, son fatura tarihi üzerinden 493 gün geçmesine rağmen ödeme yapılmamıştır.

Muhatap rektörlüğün ödemelerini aksatması nedeniyle ,müvekkil şirket kullandığı kredilerin ödemesini yapamamış olduğundan müvekkil şirketin ciddi miktarda kredi bakiyesi gecikmeye girmiştir.

5-Müvekkil şirketin sözleşme gereği yaptığı tüm işlere ait muhatap idare adına düzenlediği ödenmeyen fatura bedellerinin iş bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde müvekkil şirkete ödenmesi hususunu ihtar,ihbar ve tebliğ ediyoruz.

Aksi halde zamanında yapılmayan ödemeler ,ödemeleri yapmayan görevliler hakkında ,ödenmeyen fatura bedellerinin belirtilen süre içerisinde ödemediğiniz takdirde bu konuda müvekkil şirketin uğradığı ve uğrayacağı her türlü zararın tahsili için idari, hukuki, ve cezai tüm yasal yollara başvuracağımızı ve bu nedenle yapılacak yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de tarafınıza yükletileceğini ihtar, ihbar ve tebliğ ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP  : Sayın muhatap; yukarıda kısaca açıklanan sebeplerden dolayı; bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde, fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile yukarıda belirtilen 721.979,77 TL’nin sözleşme gereği müvekkile …… nolu hesaba) ödenmesini aksi takdirde tüm yasal işlemlere başlanacağını ihtaren bildiririz.

         KEŞİDE EDENLER VEKİLİ

                                                                                                      AV.

SAYIN NOTER: Üç suretten ibaret bu ihtarımızın bir suretinin muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir suretinin tarafıma verilmesini ve bir suretinin de dairenizde saklanmasını rica ederim. 13/10/2016                                                           

                                                                                                                      KEŞİDE EDENLER VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.