Bir Sayfa Seçin

İcra Takibinde Taraf Değişikliği Talebi


T.C.                                                                                     

ADANA  -. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:—-/—-                     

TALEP

BORÇLU         :——————–  – T.C.Kimlik No:  ——————

 Alacaklı vekili geldi, söz aldı. Dosyaya itirazda bulunan ————— T.C nolu —————– ————’ın dosya ile ilgisi bulunmayıp, dosya borçlusu —————— T.C nolu ——————— olup takibin bu yönde devam edilmesine karar verilmesini talep ederim dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. 30.03.2016                             

                                                                                                                                ALACAKLI VEKİLİ
Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

KARAR                                                                               :

                                                                     

Talep ve dosya incelendi. Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi.      

                                                                                                                                            İCRA MÜDÜR YRD.                                                                                                                             

                                                                                                                                                

Son Güncelleme Tarihi