İcra takibinde faiz başlangıç tarihinin yanlış yazılması

Oca 9, 2021 | İcra Hukuku

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

DOSYA NO : Adana …………. .İcra Müdürlüğü’nün ………/…………. E sayılı dosyası

DAVACI      :

VEKİLİ          :

DAVALI        :

VEKİLİ            :

KONU : İlamda faiz başlangıcının ………….. yazılı olarak belirtilmesine rağmen; icra takibine esas ödeme emrinde faiz başlangıçları ………….. olması sebebiyle takibin iptali veyahut ödeme emrinin iptaline binaen  icra memur muamelesinin şikayetinden ve tedbir talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimize Adana ……………… Müdürlüğü’nün ……../………E sayılı dosyasıyla ilamlı takip yapılmıştır. İcra emrine konu fazla çalışma ücreti alacağı ,hafta tatili ücreti alacağı, ihbar tazminatı alacağı, ubgt alacağı, ücret alacağı, yıllık izin ücreti alacağının faiz başlangıcı olarak 31.01.2018 tarihi verilmiştir. Fakat İcra takibinde faiz başlangıçları 30.01.2018 tarihi olarak hesaplanmıştır.

1- Adana İş Mahkemesi’nin …../…… E.ve …./…..K. sayılı gerekçeli kararında bakiye 12.861,24 TL İhbar tazminatının talep artırım tarihi olan 31.01.2018 tarihinden işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir. İcra takibine konu icra emrinde faiz başlangıcı 30.01.2018 olarak gösterilmiştir.

2- Fazla Mesai ücretine ilişkin olarak ilamda bakiye olan 69.085,65 TL’nin talep artırım tarihi olan 31.01.2018 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir. İcra emrinde faiz başlangıcı 30.01.2018 tarihinde gösterilmiştir.

3- Genel Tatil Ücreti Alacağına ilişkin olarak; bakiye 1.652,65 TL sinin talep artırım tarihi  olan 31.01.2018 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak tahsili ile davacıya ödenmesine Adana …… İş Mahkemesi’nin ……./…..E. sayısıyla  karar verilmiştir. İcra takibinde ugbt alacağı belirtilerek faiz başlangıcı 30.01.2018 tarihinden başlatılmıştır.

4- Hafta Tatili Ücreti Bakiye 13.519,29 TL sinin faiz başlangıcı olarak talep artırım tarihi olan 31.01.2018 ken icra takibinde bu tarih 30.01.2018 tarihinde başlatılmıştır.

5- Gerekçeli kararda Yıllık İzin Ücreti Bakiye 10.156,88 TL’nin talep artırım tarihi olan 31.01.2018 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile davalıdan alınarak tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.İcra takibine konu icra emrinde faiz başlangıç tarihi 30.01.2018 olarak belirlenmiştir.

6- Adana ……İş Mahkemesi …../…. E.ve …../…… K.sayılı gerekçeli kararda Ücret Alacağı isteminin yönelik davanın kabulüne karar verilmiştir. Bakiye 19.279,16 TL’sinin  talep artırım tarihi olan 31.01.2018 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Adana ……… İcra Müdürlüğü ……./…….. E.sayılı icra emrinde yine faiz başlangıcı hatalı olarak 30.01.2018 tarihinde gösterilmiştir.

İşbu nedenle usul ve yasaya aykırılık olduğundan şikayet etme zaruriyetimiz meydana gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: Bilirkişi incelemesi (Gerektiğinde),İstanbul ……İcra Müdürlüğü’nün …../……….E sayılı dosyası, Adana …..İş Mahkemesi  ……./……..E.,……/………K. vs hukuki her türlü delil

SONUÇ: Sunduğumuz nedenlerle; davaya esas olarak gönderilen öncelikli olarak icra takibinin iptaline mahkeme aksi kanaatteyse icra emrinin iptaline; ilama göre 31.01.2018 faiz başlangıcının baz alınarak icra emrinin yeniden düzenlenerek gönderilmesi hususunda şikayetimizin kabulüyle; icra takibinin tedbiren durdurulmasını ,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.