Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İcra Takibinde Borca ve İmzaya İtiraz

ADANA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: 2019/5068 E.

İTİRAZ EDEN
(BORÇLU)              :

ALACAKLI              :

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

TEBELLÜĞ TARİHİ : 19.04.2019

KONU                      : Borca ve imzaya itiraz.

AÇIKLAMALAR      :

1) Yukarıda numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip mahsus yolu ile takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde işbu ilamsız takibe itirazlarımı sunuyorum.

2) İlgili borca ve imzaya yasal süresi içerisinde açıkça itiraz ediyorum. Alacaklı olduğunu iddia eden şahsa böyle bir borcum bulunmamaktadır. Ayrıca senet/teslim tutanağı üzerindeki imza da bana ait değildir. Alacaklıya herhangi bir borcumun olmaması nedeniyle takibin durdurulmasını ve dilekçemin bir suretinin alacaklı vekiline tebliğini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER  : Adana 5. İcra Müdürlüğü’nün 2019/5068 Esas sayılı dosyası ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER  : İ.İ.K. 66. Md ve ilgili mevzuat.

SONUÇ                      : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, senedin altındaki imzanın tarafıma ait olmaması nedeni ile imzaya ve borcum bulunmadığından borca itirazımın kabulü ile icra takibinin durdurulmasına, dilekçemin bir suretinin alacaklı vekiline tebliğine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 22.04.2019

Borca ve İmzaya İtiraz Eden

İcra Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 22:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.