İcra Takibinde Adli Müzaharet Talebi

ADANA  İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

TALEP KONUSU:  İcra dairelerinde yapılacak başvurular yönünden  Adli  Müzaharet  kararı verilmesi talebinden       ibarettir.

AÇIKLAMALAR

  • Müvekkil …………….Adli müzaharet talebiyle  Aile Birliğinin temelden sarsılması nedeniyle Boşanmak için …………….. Aile Mahkemesine başvurmuştur. Müvekkilin Adli Müzaharet  talebi ………..Aile Mahkemesi tarafından kabul edilmiş olup dosya 2016/…… esas numarasıyla derdesttir.(EK1;1. Aile Mahkemesinin Ön İnceleme Zaptı.)
  • Mahkemece müvekkilim ……..ve Çocuğu lehine tedbir nafakasına hüküm edilmiş olmakla bahse konu Tedbir nafakasını tahsil edebilmek için İcra Müdürlüklerinden Harçtan muaf olunması için işbu talebi yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

NETİCE –İ  TALEP:

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız nedenler ile  mahkemenizce re’sen gözetilecek nedenlerden ötürü  müvekkilim adına İcra Müdürlüklerinde açılacak icra takiplerindeki harçlardan muaf tutulmasına karar verilmesini müvekkilim  adına vekaleten arz ve talep ederim…………….2016

   VEKİLİ

                 Av.

  EKLER

  1. Aile Mahkemesinin Ön İnceleme Zaptı(1 adet 3 sayfa )
  2. Adli Yardım Görevlendirme Kararı                                                                             

Adana Avukat Saim İncekaş -İcra Avukatı

bir yorum bırakın