İcra Takibi Sonrası Tehdit ve Hakaret Suçu Savcılığa Şikayet Dilekçesi

İcra Takibi Sonrası Tehdit ve Hakaret Suçu Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİNİN ADI  SOYADI  :

VEKİLİ                    :

ŞÜPHELİNİN ADI SOYADI     :

SUÇ TARİHİ        :

SUÇUN KONUSU: Tehdit,Hakaret

AÇIKLAMALAR

1-Yukarıda belirtilen suç tarihinde müvekkilim kendisine senet borcu olan  ………….. arayarak senet borcunu ödemesini istemiştir.Ancak ………….. adlı şahıs müvekkilimin bu isteği  karşısında müvekkilime kendisini icraya vermesi durumunda  senet borcu  kadar daha müvekkilimin aracına,evine zarar vereceğinden bahisle   tehdit etmiştir.

2-Şüphelinin bu tehditleri ve hakaretleri üzerine  X tarihinde senet X İcra Dairesinin X sayılı   esas numarası ile  tarafımca işleme konulmuştur.Bu dosyanın işleme konulmasıyla ödeme emri 14/12/2016 tarihinde aynı konutta bulunan yakınına tebliğ edilmiştir.Bunu öğrenen X adlı şahıs saat 19:49 sıralarında müvekkilimi cep telefonundan  arayarak ‘Sana icraya koyduğunun fazlası zarar çıkaracağım ,hem sen hem avukatın benden korkun, senedi senin ve icraya koyan avukatın da bir yerine sokacağım.’ diyerek 2. kez çirkin hakaret ve tehditlerde bulunmuştur.

Bunun üzere müvekkilim böyle konuşmamasını yoksa savcılığa şikayette bulunacağını beyan etmiştir.Bu sözden sonra  X müvekkilime ağza alınmayacak küfürler etmiştir.

3- Müvekkilimin kullandığı X numaralı telefon ve X müvekkilimi aradığı X numaralı telefon kayıtları incelendiğinde arama kayıtları ortaya çıkacaktır.

4-Müvekkilimin başka hiç kimseyle hiçbir sorunu yoktur. Müvekkilimin ve ailesinin başına bir olay gelirse, evinde ve  özellikle aracında bir zarar meydana gelirse bunlardan X adlı şahıs sorumudur. Müvekkilime yönelik hakaret ve tehdit  içerikli eylemleri gerçekleştiren X adlı şüphelinin  cezalandırılmasını talep ederim.

HUKUKİ DELİLLER: X Tarihli telefon görüşmeleri,her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP: Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak suç delillerinin tespiti için gerekli emniyet birimlerine müzekkere yazılmasını akabinde iddianame düzenlenmek suretiyle kovuşturmanın yapılarak şüphelinin eylemine uyan TCK veya sair mevzuat gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Müşteki Vekili

EKLER:Müvekkile ait  telefonun arama kaydı ekran görüntüsü,vekaletname.

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2020 10:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.