İCRA TAKİBİ: ÖRNEK 13 KİRA ALACAĞI

Örnek 13 : Kira alacağı Ödeme Emri Örneği

 
T.C.

Dosya No :

  Örnek No:13

  

ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE

ÖDEME EMRİ

  
1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi: 
  
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası: 
  
3-Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi:

 

 
  
4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri: 
 
5-Sözleşme ve tarihi: 
  
  

 

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren ……………… gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren ………….. gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.*

(İİK m.269)

 

 

 

 

 

 

İcra Müdürü

                                                                                                                                                                                                                                    Mühür ve İmza

 

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı / iban No :

*:Bu örnek , bu Yönetmelikten önce uygulamada kullanılan Örnek 51’e karşılık gelmektedir.

 


* A- Ödeme süresi; Borçlar Kanununun 260 ıncı                        B- İtiraz  süresi; Ödeme  süresi otuz ve altmış  gün

maddesi gereğince, altı ay veya daha   fazla                        olan adî ve hasılat kiralarında itiraz süresi  yedi

süreli adî kiralarda otuz gün, daha az süreli                         gün, ödeme süresi altı gün olan adî kiralarda ise

olanlarında altı gün, aynı Kanunun 288 inci                        üç gündür.

maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış

gündür.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.