İcra Takibi Faizi Şikayet Dilekçesi

İcra Takibi Faizi Şikayet Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO:

ŞİKAYET EDEN:

VEKİLİ:           

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU                   : Esas sayılı dosyasından başlatılan takibin müvekkil yönünden iptaline karar verilmesi talepli  şikayetlerimizi ihtiva eder.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Alacaklı tarafından, İş Mahkemesi’nin ..526 esas, .. karar sayılı, .. tarihli ilamına dayınılarak .. 2. İcra Dairesi’nin .. esas sayılı dosyası ile müvekkil şirket .. aleyhine ilamlı icra takip yolu ile takip başlatılmıştır.

2-) Asıl alacak ile diğer alacaklara ve uygulanan yasal faize bir diyeceğimiz yoktur. İcra takibinde kıdem tazminatına uygulanan fazla faizin iptali için mahkemenize başvurma zaruriyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER                : İİK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER               : her türlü sair delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetimizin kabulü ile kıdem tazminatına uygulanan  fazla faiz oranı ve istenilen fazla faiz miktarının iptaline, dava sonuna kadar fazla yürütülen faizle ilgili takibin durdurulmasına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davacıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Şikayet Eden Vekili

Son düzenleme tarihi 24 Ağustos 2020 16:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.