İcra Taahhüdünü İhlal Şikayet Dilekçesi

Eki 7, 2018 | DİLEKÇELER

İcra Taahhüdünü İhlal Şikayet Dilekçesi Örneği -2018


                              ……… (   )İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                     

ŞİKAYETÇİ                            :

VEKİLLERİ                            :                   

                                                

SANIK                                      :

                                                 

TAKİP DOSYASI                 :

KONUSU                                 :Ödeme şartını ihlal eden sanıkların hapsen tazyiki istemidir.

AÇIKLAMALAR                  :

 

1-) Borçlu-sanık aleyhine yapılan 02/02/2011 tarihinde A İcra Müdürlüğü  E. sayılı icra takibinde, takibin kesinleşmesiyle birlikte, 11/03/2011 tarihinde haciz işlemi için borçlunun iş adresine gidilmiştir. Borçluya, borcunun tamamı tüm ferileriyle birlikte ayrıntılı olarak bildirildi. Buna göre haciz tarihi itibariyle, 7,694,50 TL takipte kesinleşen miktar, 304,70 TL harç, 116,66 TL toplam faiz(%15), 923,34 TL vekalet ücreti, 128,70 TL masraf, toplam 9,167,90 TL borç bulunmaktadır.

2-) Borçlu, haciz esnasında söz alarak 9,167,90 TL olan borcun tamamını 16/03/2011 tarihinde ödemeyi kabul etmiştir. Ancak borçlu,  16/03/2011 tarihlerinde yapması gereken toplam 9,167,90 TL ödemeyi yapmayarak ödeme şartını ihlal etmiştir.

3-) Borçlunun bu eylemi, İİK m.340. maddesine göre suç oluşturduğundan sanığın cezalandırılması için mahkemenize başvurmak zorunda kaldık.

HUKUKİ NEDENLER       : İİK m. 340 ve ilgili yasa maddeleri.

HUKUKİ DELİLLER          : İcra takip dosyası, sair deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle ödeme şartını ihlal eden sanığın İİK’nın 340. maddesi uyarınca hapsen tazyikine ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin sanığa yüklenmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz. 09/05/2018                                                                                          

                                                                                         Şikayetçi Vekili


Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi Örnek -2


                                                                               

                                                                           ANKARA 5. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İCRA DOSYA NO                : Ankara 26. İcra Müdürlüğü – 2018/

MÜŞTEKİ/ALACAKLI       : KFZ Motorlu Araçlar Yardım ve Destek Hizm. Nak. İnş.                                               Tic. A.Ş.

                                                Çamlıca Mah. Anadolu Blv. No:28-7 Yenimahalle/ANKARA

VEKİLİ                                 :

SANIK/BORÇLU                 :

SUÇ                                       : Taahhüdü İhlal Etmek

SUÇ TARİHLERİ                : 01.08.2018-01.09.2018-01.10.2018

KONU                                   : Taahhüdünü ihlal eden borçlu sanığın cezalandırılması

talebidir.

AÇIKLAMALAR                 :

  1. Borçlu şirket hakkında müvekkil şirketin alacağı sebebiyle Ankara 26. İcra Müdürlüğünün 2018/6115 Esas sayılı dosya ile icrai takip başlatılmış olup takip kesinleşmiştir.

 

  1. Borçlu şirket yetkilisi sanık Fatih Özsarı, 13.06.2018 tarihinde Ankara 26. İcra Müdürlüğüne gelerek icra memuru huzurunda şirket adına resmi ödeme taahhüdünde bulunmuş, taahhüt tarafımızca kabul edilmiştir. Bu hususa ilişkin resmi taahhüt evrakı yukarıda dosya numarası belirtilen icra dosyasında mevcuttur.

 

  1. Ancak borçlu şirket yetkilisi/sanık taahhüt etmiş olduğu borcun ikinci taksiti olan 4.180,24 TL’yi 01.08.2018 tarihinde ödemeyerek, üçüncü taksiti olan 4.180,24 TL’yi 01.09.2018 tarihinde ödemeyerek ve dördüncü taksiti olan 4.180,24 TL’yi 01.10.2018 tarihinde ödemeyerek haklı bir sebebi olmaksızın taahhüdü ihlal etmiştir.

 

  1. Bu suretle taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlu Fatih Özsarı’nın İİK 340. Maddesi gereği cezalandırılması için Sayın Mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : İİK m. 340 ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER :

-Ankara 26. İcra Müdürlüğünün 2018/6115 Esas Sayılı Dosyası Ve 13.06.2018 Tarihli Taahhüt Evrakı

SONUÇ VE İSTEM     :

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle eylemi suç teşkil eden sanığın/borçlunun cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin sanık/borçluya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

                                                                                              Müşteki Vekili

                                                                                          Av.

EK                  :

-Taahhüt Sureti

-Onanmış Vekaletname Sureti

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.