İCRA TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ

İcra dairesinde yapılan taahhüt işlemine icra taahhüdü denir. İcra dairesinin hazırlaması gereken belge aşağıdaki gibidir. Uygulamada avukat ilgili belgeyi hazırlamaktadır.

İCRA TAAHHÜD İŞLEMİ ÖRNEĞİ -1-


ADANA (….) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                           

                                                                                                  

Dosya No                   :                                          

 

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyası ile aleyhime yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. Borcu aynen kabul ediyorum. Dosyada belirtilen borcumun  asıl alacağa işleyecek TCMB Kısa vadeli kredilere uygulanan yıllık avans faizi, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ ileriyle birlikte aşağıda belirttiğim vade ve miktarlarda ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.  Taahhüt edilen tarihlerde aşağıda belirtilen bedellerden biri dahi taahhüt edilen tarihte ödenmezse, dosya kapak hesabı ne ise onun üzerinden dosya borcu kapatılacaktır. Yine taahhüde uyulmaması halinde ödemeler bitinceye kadar da yine avans faizi işleyecek, yapılan ödemeler ise BK. m. 100 gereğince faize mahsup edilecek şekilde hesaplanacaktır.

 

İş bu icra taahhüdü dosya borcunun tamamı üzerinden alınmamıştır. Taahhütte, bakiye kalan asıl alacağa faiz işletilmemiş buna ilave olarak da taahhüt bedeline  vekalet ücreti, tahsil harcı ve takip masrafı eklenerek borçludan icra taahhüdü  alınmıştır.

 

Yaptığım taahhüdün hukuki ve cezai sorumluluğunu biliyorum.

                                                Dosya Hesabı:

 

                          23.551,57 TL Asıl Alacak

                               529,00 TL Tahsil Harcı (% 2.27)

                            3.750,00 TL Vekalet Ücreti

                               221,00 TL Takip Masrafı                         

——————————————————————————–

                           28.051,57 TL Toplam Alacak                      

 

ÖDEME TAAHHÜTLERİ:

– 05/02/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/03/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/04/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/05/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/06/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/07/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/08/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/09/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/10/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/11/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/12/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/01/2015   Tarihinde       2.337,630 TL

 

Taahhütte Bulunan Borçlu     :

 

İmza                                        :                                                    

 

Kimlik Belgesi                         : Ekte bulunmaktadır.

 

Alacaklı Vekili                          :

 

İmza                                       :

ALACAKLI VEKİLİ SÖZ ALARAK:

 

Borçlunun yukarıdaki ödeme taahhüdünü aynen kabul ediyorum. Kabulümüzün borçlu şahsa bildirimi yapılarak, cezai sorumluluğu anlatılsın dedi.

 

 

      Alacaklı Vekili

 

 

 

 

Borçlu şahsın kimliği görüldü ve fotokopisi alındı. Borçlu şahsa alacaklı vekilinin ödeme taahhüdünü aynen kabul ettiği ve taahhüdü ihtar olundu.

 

Borçlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Md. Yrd.

İCRA TAAHHÜD İŞLEMİ ÖRNEĞİ ( İcra Takibi Protokol Örneği ) -2-

TAAHHÜTNAME

          Alacaklı ile borçlu arasında İstanbul Anadolu . İcra Dairesi’nin …/… Esas numaralı İcra Dosyasına konu icra takip borcunun faizi ve ferileriyle birlikte ödenmesine ilişkin olarak taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince; borçlu … taraflar arasında anlaşıldığı şekliyle asıl alacak olan 11.122,84 TL olan borcunu faiz, masraflar ve vekalet ücreti olmak üzere toplam 13.665,64 TL  ödediğinde işbu icra dosyasından doğmuş ve doğacak tüm alacaklar ve ferileri ile taraflar arasında bu tarihe kadar yapılmış olan ticari ilişkiden doğmuş tüm hak ve alacaklardan taraflar birbirlerini en geniş anlamda ve aşağıdaki şekilde gayri kabili  rücu ibra etmiş olacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

         İşbu anlaşma uyarınca haricen anlaşılan dosya borcu 13.665,64 TL  4 taksit şeklinde -ilk taksit peşin olmak kaydıyla- ödenecektir. Taksit periyotları 27/02/2019 – 27/05/2019 tarihleri arasında olup taahhütname şartlarının tamamının yerine getirilmesi asıl alacağın tamamı ödendiği tahsil harçları ve diğer harçlar borçlu tarafından yatırıldığında İstanbul Anadolu … İcra …/… Esas sayılı dosyası borçlu adına yapılmış olan bütün hacizler -varsa masraf ve harçlar borçluya ait olmak üzere- fek edilecektir.

Ödeme bilgileri aşağıdaki şekildedir:

27/02/2019 tarihinde 3.416,41 TL

27/03/2019 tarihinde 3.416,41 TL

27/04/2019 tarihinde 3.416,41 TL

27/05/2019 tarihinde 3.416,41 TL

Ödemenin yapılacağı İBAN Numarası:

         Taahhütname şartları ihlal edilirse söz konusu borca karşılık dosya kapak hesabı faizi ile beraber yeniden hesaplanacak ve takibe icra işlemlerine kaldığı yerden devam edilecektir. Borçlunun herhangi bir def’i ve itirazda bulunmayacaktır.

         Bu taahhütnameden dolayı herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda İstanbul Anadolu Adliyesi ve icra daireleri yetkili olacaktır.

         İşbu taahhütname …/…/…. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca imzalanarak okunmuştur.

Alacaklı Vekili                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Borçlu

Av.                                         

         

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 oy, puan: 4,75 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.