Bir Sayfa Seçin

İcra Ödeme Emri Yeni Adrese Tebligat Talebi

………

………

………

 

………’ NE

 

İCRA DOSYA NO:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

BORÇLU ADRESİ : 

KONU: Borçlunun yeni adresine ödeme/icra emri tebliğ edilmesi talebi

Yukarıda dosya numarası verilen dosyamız borçlusuna tebligat gönderilmiş ancak ödeme/icra emri tebliğ edilememiştir.

Borçlunun yukarıda belirttiğimiz yeni  adresine ödeme/icra emrinin yeniden tebliğine karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. 

Alacaklı Vekili

Son Güncelleme Tarihi