İcra Müdürlüğü Pasif Mal Sorgusu Talebi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : …..

BORÇLU : ….

TALEP

İcra Müdürlüğünüzün ilgili dosyası kapsamında borçluya gönderilen ödeme emri tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir. Bu kapsamda;

1)İcra  takibinin sistem üzerinden kesinleştirilmesine ve sorgulama ekranının açılmasına;

2)Borçlu kayıtlı taşınmaz olup olmadığının uyap takbis sisteminden sorgulanmasını, sorgu sonuçlarının alınarak dosyaya konulmasını, taşınmaz tespiti halinde taşınmaz kaydı üzerine haciz konulması ve takyidat için ilgili tapu sicil müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını,

3)Borçlu adına kayıtlı araç olup olmadığının UYAPTAN sorgulanmasını ve araç kaydı bulunması halinde üzerine haciz şerhi işlenmesi,

4)Uyap Posta Hesabı Sorgu ekranından sorgulamanın yapılarak, sorgu sonuç çıktılarının alınarak dosyasına konulmasını, borçlu adına posta çek hesabına rastlanılması halinde PTT Müdürlüğüne haciz ve bloke için müzekkere yazılmasını,

5)SGK sistemi üzerinden borçlunun kayıt bilgileri ve çalıştığı kurumların tespitini,

Müvekkil şirket adına vekaleten saygıyla talep ederim.

Alacaklı Vekili

Avukat

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.