İcra Memurunu Savcılığa Şikayet Dilekçesi

İcra Memurunu Savcılığa Şikayet Dilekçesi

T.C.
ADANA NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şikayetçi :
Şüpheli :
Şuç :

Suç Tarihi :

Açıklamalarımız :

X İcra Müdürlüğü’nde X Otomotive ve X A.Ş.’ye karşı vekilim aracılığı ile alacağım için X dosyasında icra takibi başlattım. Başlatmış olduğum bu icra takibine karşı borçlulardan X itirazda bulundu.

X bu icra takibine X İcra Muhabere Bürosu aracılığı ile itiraz etmiş olsa da yapılan itiraz İcra dosyasına girmediği gibi Uyap ortamından da taratılarak Uyap sistemine kaydedilmemiş ve dosyaya yapılan itiraz işbu sebeple görülemeyerek dosyanın kesinleştiği zannedilmiştir.

Dosyanın kesinleştiğinden bahisle ilgili icra dosyasında X karşı araç tapu X ve bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulunulmuş ve bunun yanı sıra fiziki olarak haciz yapılması için X İcra Tevzi Burosuna Haciz Talimatı yazdılrılmıştır.

Aslında itiraz edilmiş olan icra dosyasına sırf icra memurları bu itirazı işleyip dosyaya fiziki olarak koymadıkları veya uyap üzerinden taratıp kaydetmedikleri için X’e yazılan haciz talimatına uyulmuş ve X İcra Dairesi tarafından X dosyasıyla borçlu şirketin adresine hacze çıkılmıştır.

Haciz işlemi yapıldığı esnada borçlunun temsilcilerinin beyanı üzerine haciz işlemi bekletilmiş ve borçlu vekillerinin  muhabere kanalıyla  yolladığı itiraz evrakının icra dairesine yeniden sunulup yapmadıkları görevini yapmaları yeniden talebiyle icra dosyasına yapılan itiraz işletilerek haciz işleminin durdurulması için X İcraya müzekkere yazdırılmış ve sonuç olarak haciz işlemine son verilmiştir.

İşbu yukarıda açıklanan sebeplere binaen Borçlu şirkete hacze gidilmesi için maddi harcamalarda bulunup ayrıca haciz esnasında borçluya karşı alacaklı olmama rağmen alacağımı alamadığım gibi, işlem durdurulduğu için de küçük düşerek mahçup oldum.

Maddi olarak yıpranmamın yanı sıra manevi olarak yıprandım ve bayram arefesi vakit kaybına uğrayarak işgücü ve ticari beklentilerimden de mahrum kaldım. İş bu sebeple sorumluların tespitiyle cezalandırılmaları için şikayette bulunma sorumluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler : TCK CMK ve sair mevzuat hükümleri

Subut Sebepleri : X Sayılı icra dosyası ve sair hukuki deliller

Netice-i Talep      : Yukarıda açıklanan nedenlere binaen ve sayın cumhuriyet Başsavcılığınızın res’sen takdir edeceği nedenlerle birlikte olayda bahsi geçen faillerin cezalandırılması için görevli mahkemede dava açılmasına,tüm masraf ve vekalet ücretinin şüpheliler üzerinde bırakılmasını saygıyla arz ve talep ederim.

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2020 11:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.