Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İcra Mahkemesi Ne demektir? Görevleri Nelerdir?

İcra Mahkemesi Ne demektir? Görevleri Nelerdir?

İcra mahkemesi (eski adı, “icra tetkik mercii”), icra-iflas dairelerini denetlemek ve icra-iflas hukukundan do­ğan bazı işlere bakmak üzere oluşturulmuş, özel görevli, tek hakimli, bir ilk derece mahkemesidir.

İcra mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. İcra mahkemesine arz edilen hususlar ivedi işlerden sayılır. Bu nedenle icra mahkemelerinde dava ve işler adli tatilde de görülür. Yani icra daireleri ve icra mahkemeleri adli tatile tabi değildir.

Bir yerde icra mahkemesi yoksa, onun görevine giren işlere, asliye hukuk mahkemesi, icra mahkemesi sı­fatıyla bakar. İcra avukatının da başlıca sorumluluğu mahkeme ve daireler arasındaki usulsüzlükleri gidermektir.

İcra mahkemesi, icra dairelerinin işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle­mek ve kanunla kendisine verilen diğer icra görevlerini yerine getirmek üzere, icra dairesinin üstünde, icra da­iresini devamlı gözetim ve denetim altında tutan organdır.

Her asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde bir icra mahkemesi bulunur. İş yükü fazla olan yerlerde HSYK’nın olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından icra mahkemesinin birden fazla dairesi kurula­bilir. Bu durumda birden fazla icra mahkemeleri arasındaki ilişki “iş dağılımı” ilişkisi olup HSYK tarafından be­lirlenir.

Ayrı bir icra mahkemesi bulunmayan yerlerde icra mahkemesinin görev alanına giren dava ve işlere, o yer­deki asliye hukuk mahkemesi tarafından icra mahkemesi sıfatıyla bakılacaktır.

İcra mahkemeleri, kural olarak sınırlı inceleme yetkisine sahip olan bir mahkemedir. Bu mahkemelerde ku­ral olarak belgeler üzerinde inceleme yapılır ve kural olarak duruşma yapılmaz. Tanık ve yemin deliline kural olarak başvurulamaz. Bu nedenledir ki, bu mahkemelerin verdiği kararlar, maddi anlamda kesin hüküm gücü­ne sahip değildir.

İcra mahkemesi hakimleri reddedilebilir. Bu konuda HMK hükümleri uygulanır. Ret talebinde bulunan dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır. Ret talebin reddi hakkındaki kararın temyi­zi, icra mahkemesinin işe bakmasına engel değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın bozulması halinde reddedilen hakimin verdiği kararın yerine getirilmesi geri bırakılır.

İcra Mahkemesinin Başlıca Görevleri

 • Şikayetleri incelemek
 • İtirazın geçici ve kesin kaldırılmasını incelemek
 • Hacizde ve iflasta mal iflas masası elinde ise açılacak olan istihkak davalarına bakmak
 • İhalenin feshini şikayet yoluyla incelemek
 • Hacizde ve iflasta sıra cetveline karşı yapılan şikayetleri incelemek
 • İcra takibinin iptali ve talikine karar vermek (itfa-zamanaşımı-imhal sebebiyle)
 • Gecikmiş itiraz talebi icra mahkemesine yapılır
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda itiraz icra mahkemesine yapılır
 • İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar vermek
 • İflas idaresi üyelerini seçmek
 • Adi konkordatoda konkordato teklifini almak, borçluya konkordato mühleti vermek, konkordato komise­ri atamak ve komiserin ücretini belirlemek
 • Konkordatoda borçlunun kabul etmediği çekişmeli alacakların, konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınıp alınmayacağına karar vermek
 • İcra iflas suçları hakkında ceza vermek
 • İpotek alacaklısının borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması halinde ipotek kaydının terkinine karar vermek

Dava olarak, icra mahkemesinde bakılan tek dava,  istihkak davasıdır.

İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları

İstinaf

İcra mahkemesinin icra dairesi tarafından hesaplanan vekalet ücreti, 103 davetiyesinin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şek­li, kıymet takdirine ilişkin şikayet, ihaleye katılmak için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdu­rulması satış ilanının iptali, süresi içinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, iflas idaresinin oluş­turulması, icra mahkemesinin iflas idaresinin işlemleri hakkında şikayet üzerine verdiği kararlara karşı, iflas idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve icranın geri bırakılmasına ilişkin kararla- rı dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu hak veya malın değer veya miktarının bin lirayı geçmesi şartıyla isti­naf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğden itibaren 10 gündür. İstinafta pa­rasal sınır 2017 yıl için 2160 liradır.

Temyiz

Bölge adliye mahkemesinin kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde temyiz yoluna başvu­rulabilir. Temyizde parasal sınır 10 bin liradır.

İstinaf ve temyiz hakkında HMK’ya ilişkin hükümler uygulanır.

İcra hukukunda genel mahkemelerin görevine giren davalar

 • İtirazın iptali davası
 • Borçtan kurtulma davası
 • Menfi tespit davası
 • İstirdat (geri alma) davası
 • Hacizde ve iflasta sıra cetveline itiraz davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • İflas davası
 • İflasta mal üçüncü kişi elinde ise açılacak olan istihkak davası
 • İhtiyati haciz kararı verilmesi

İcra Mahkemesi ile İlgili Okunması Gereken Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 12:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Yorumları Göster

 • 13.01.2019 tarihinde garanti bankasından aldığım sgk emekli maaşım hesabına ing bank avukatı tarafından, icradairesi kanalıyla 15260 tl bloke konuldu. Bu nedenle maaşımı çekemiyorum. Kredi çekerken muvafakatname verdimmi hatırlamıyorum. Haczi koyan icra dairesine sgk emekli maaşım haciz konulamaz diye denizli nöbetci icra dairesinden dilekçe gönderdim. Blokeyi kaldırmak için ne yapmalıyım

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • İcra dosyanızın incelenemsi gerekli.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Merhaba, Boğaziçi Elektrik tarafından 6 -7 ay önce oturmadığım yerde, kullanmadığım sayaç üzerine kaçak kullanım cezası kesildi. Itiraz ettim kabul edilmedi, Icra takibine başlanılmış, dün itiraz için gittim, 7 gün süresi varmış burdan bir şey çıkmaz, dava yoluna git dediler. Şimdi benim icra takibini durdurmak için hangi mahkemeye başvurmam gerekiyor; İcra mahkemesine mi, genel yetkili mahkemelere mi? Teşekkür ederim.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Selamlar Mehmet Bey, bu durumda menfi tespit davası açmanız gerekmektedir.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • merhaba, biz bir şirkete hizmet verdik. ama maalesef kesilen faturamızı ödemiyorlar. direkt icraya mı yoksa ticaret mahkemesine başvurmamız lazım?
  iyi çalışmalar

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Selamlar, faturayı incelememiz gerekmektedir. Şartları oluşması durumunda direkt olarak icra takibi başlatılır.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • İyi Akşamlar Ablamıza Turkcelde Dolayı Icralik Olmuş Ve Borcunu Ödeyemmiş Ve Avukat 3 Ay Hapis Ve Mahkeme Göreceksiniz Demiş

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Selamlar, taahhütname imzalanmadıkça hapis cezası verilemez.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Merhaba bilgilendirmeler için teşekkürler Öncelikle Ben dershaneye yazılmıstım Ve 500 ₺ tutarı olan bır senet yaptık ancak ben derslere gıtmedım sebebı ıse kendılerının bana ders saatlerı hakkında vs bılgı vermemelerı daha sonra Whatsaap uzerınden gelmeyecegımı yetkılılerıne bıldırdım Daha sonra benı arayarak bu odemeyı yapmamı soyledıler bende yapmayacagımı ıptal ettıklerını soyledım ancak kendılerı Iptal etmemısler ve benı avukata vermısler Benden su an 1.093,82 ₺ Odeme yapmamı ıstıyorlar ve ıtıraz etmek ıcın Icra Mahkemesıne gıtmem gerektıgı soylendı Hak etmedıklerı bır para oldugu ıcın odemek ıstemıyorum eger mecburen odemek zorundaysam lutfen benım ıle paylasırmısınız Cok tesekkurler sımdıden

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Selamlar, senet hukuka uygun olarak düzenlenmiş ise malesef herhangi bir itirazda bulunamazsınız. Senedin teminat senedi olup olmadığını kontrol etminizi öneririm.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Iyi gunler kolay gelsin internette yorumlarinizdan ulastim size bi sorum olacakti
  2018 yilinda uzerimde 4 arac vardi 2 si sahsi aracim diger 2 si arkadas uzerine alamadigindan ben uzerime aldim bu esnada garanti bankasina borcum vardi ve taksitleri hic aksatmadim araclari sattik diger bankaya olan borcum u kapattim arkadas da babasinin uzerine aldi diger araclari ve benim ailevi sorunlarim oldu evimi ayirt etmek zorunda kaldim elden para aldigim kisi icraya verdi ve garanti de icraya verdi ama beni sucluyor bana borcu varken araclarini satti yani kisaca dolandirici gozu ile bakiyor mahkemede bana hapis cezasi verilirmi
  Verilirse ne yapmam lazim?
  Ya da suan ne yapmam lazim ?
  Bilgi verirseniz cok memmun olurum

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Orhan Bey dosyanızın detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yönlendirmemiz mümkün değil.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Dosyayi nasil gonder e bilirim

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Orhan Bey ikamet ettiğiniz şehirde bir avukat ile görüşmenizi tavsiye ederim. Kendisi ilgili mahkeme kalemine giderek dosyayı inceleyecektir.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Öncelikle merhabalar kazanmış olduğum iş mahkemesinde işveren istinafa gitmiş avukatım icra davası açmış fakat ısveren iflas vermiş avukatım uzerlerinde birşey gözukmuyor diyor bu benim kazanmış olduğum mahkemeden birşey alamam anlamına gelirmi mahkemeyi başlatan avukatım rahatsızlaďığı icin değiştirmek zorunda kaldım şimdiki avukat ta bana çok pasif geldi ben icra mahkemesinden şahsım olarak bilgi alabilirmiyim teşekkür ederim

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Selamlar ben 3 sene önce birisine senetlı 12500 TL porc para verdim alamadim alacaklı olduğum parayı avukata verdim senette yazan 12.500 para avukat masraflarını düştükten sonra bana 7.500 veriyor masrafları karşı taraftan değilde benim bilgim dışında alacaklı olduğum rakamdan düşüyor doğrusu nedir bilgileriniz için teşekürederim

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Avukatın %25'e kadar senet payından alma hakkı vardır.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • icra dairesi teminat mektubunu nakde çevirmedi sebep olarak şirketin konkordato ilan etmesi gösterildi verilen teminat mektubu 2015 yılından kesin ve süresiz. iki aydır icra hukuk mahkemesinde ve hala bir sonuç yok. Hızlandırma imkanım yok mudur? yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Bu konuda hukuki danışmanlık almanızı öneririm.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • İyi çalışmalar... Kiracım, kirayı ödemediği gibi 8 aydır aidatı da ödemiyor.
  Kira sözleşme tarihi bitmeden 1 ay önce, noterden ihtarname ile borçlarını ödemelerini ve evi boşaltmalarını istedim. Sonuç alamadım. Avukattan bilgi aldım, süreç minumum 8 ay ve ücretide bir hayli yüklü idi. En kısa zamanda ve en az maliyetle nasıl çözebilirim.Bilgilendirmeler için teşekkürler.. Emeğinize sağlık... 'Danışma ücretlidir' kısmını şimdi gördüm. Ama sanıyorum telefon ile danışma diye düşünüyorum.Umarım yanılmıyorumdur...

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Arkadasima kombiyo senedi ile kefil oldum odemezse maasimdan aylik 4000 tl tahaut verdim simdi gecinemiyorum bunun dusurulmesi icin ne yapabilirim hukuki veya icra dairesine basvurup dusurulmesini isteme hakkim varmi

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • tüketici hakem heyetinden aldığım ilamı icra yoluyla tahsil etmek için Balıkeirde bulunan 4 adet icra mahkemesinden hangisine başvurmalıyım.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • İcra takibini açarken herhangi bir icra dairesini belirtmenize gerek yok. Tevzi sistemi tarafından otomatik belirlenir icra dairesi.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Sayın avukatım.2013 te açilan bir icra dosyası maasima ve ilerde emekli olmam halunde SGK ya emekli ikramiyesi üzerine 10 bin lira haciz konmus.2018 de dosya no degismis yine sgk ya 20 bin haciz eklenmis.2020 de yine dosya no degismis 27 bin haciz konmus.şu an üç dosyadaki miktarlar sgk kayitlarinda oldugu gibi duruyor.bu normalmi.bir borç üç dosya ilerde yine dosya no degistirip haciz eklemeyecekleride muamma..en son guncel hali gecerli degilmi.ben ne yapabilirim.tesekkur ederim.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Kredi kartımın borcundan dolayı ilamsız icra kağıdı geldi. İşsiz olduğum için ödeyemediğimi belirttim ama hapis falan dediler,annemin evine gelip eşyaları haczederiz dediler. Üzerime kayıtlı tek bir şey yok telefon hattım dışında. İcra dairesine gidip ne yapmam gerekiyor rica etsem bilgi verebilir misiniz

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.