İcra İtiraz Dilekçesi Örneği -2018

İcra İtiraz Dilekçesi Örneği -2018


                                              

ADANA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne

 

Dosya No                            :         

 

 İtiraz Eden Borçlu            :         

 

Vekili                                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana         

.

 

Alacaklı                                :         

 

Vekili                                     :         

Konu                                     :          Borca , faiz ve ferilerine itirazlarımızın sunumu hak.

       

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüz’ ün 2018 /  sayılı icra dosyasına ilişkin olarak düzenlenmiş bulunan X tarihli 7 örnek ödeme emri müvekkil Ltd.Şti. tarafından X  günü tebliğ alınmıştır.

Müvekkil şirketin alacaklı görünen AŞ.’ye ödeme emrinde yazılı olduğu şekilde herhangi bir fatura borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle İcra Müdürlüğünüz’ün 2018 /  sayılı dosyası ile müvekkil şirket aleyhine yapılmış olan işbu takip ile ilgili borca, işlemiş ve işleyecek faiz ve ferilerine vekil olarak açıkça itiraz ediyoruz. (tarih)

                                                  

Eki: Vekaletname    

               Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.