İcra İbraname Örneği Avukat-Müvekkil

İcra Takibinde İBRANAME Örneği

İCRA MÜD.             :  ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO             :

ALACAKLI            :

VEKİLİ                   : İncekaş Hukuk Bürosu

BORÇLU                 :

X İcra Müdürlüğü’nün yukarıda belirtilen esas numaralı takibinde borçlu …… TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.’nin borcuna karşılık herhangi bir hak ve alacağımız kalmamıştır, icra harçları ve giderleri kendilerine ait olmak koşuluyla borçluyu ibra ediyoruz.

Alacaklı Vekili

İcra Takibinde İBRANAME Örneği

AVUKAT VE MÜVEKKİLLER ARASINDAKİ İBRANAME

MÜVEKKİL             :

AVUKAT                :

Müvekkil … ile kiralayan arasında akdedilen sözleşme aykırı olarak kiralayanın taşınmaz kira bedeli ödememesi üzerine Ankara . İcra Müdürlüğü 2019/ sayılı icra dosyası ile borçlu … ve kefil …. hakkında icra takibi yapılmıştır.

Takipte Kesinleşen Miktar         : 3.852,47 TL

Tahsil Harcı Miktarı (%9,10)     : 350,57 TL

Takipten Sonra İşleyen Faiz      :    190,21 TL

İcra Vekalet Ücreti                    : 600,00 TL

Masraf Miktarı                          :      70,75 TL

TOPLAM                                        :  5.064,00 TL

Borçlu X tarihinde borcun tamamını icra dosyasına yatırmıştır. Ödemesi yapılan miktardan 331,31 TL Bakiye Tahsil Harcı (%9,10) ve 77,05 TL Cezaevi Harcı (%2) düşüldükten sonra kalan 4.655,64 TL alacaklı vekili Avukat …. banka hesabına gönderilmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 600,00 TL İcra Karşı Vekalet Ücreti mahsubu ile kalan 4.055,64 TL Avukat …. ofisinde elden müvekkil …. teslim edilmiştir.

Müvekkil …’tan alınan 550,00 TL masraf avansı ile ilgili harcamalara dair açıklama yapıldıktan sonra masraf avansından kalan 1,22 TL müvekkil ….. teslim edilmiştir.

Taraflar işbu ibranameyi tam olarak okuyup, anladıklarını, hakların adil ve nizama uygun paylaşıldığını açık bir irade ile kabul ile avukat-müvekkil arasındaki ilişkiden, sözleşmeden, takip edilen dava ve icra takibinden dolayı her türlü hakkın teslim alındığını, bu nedenle dava ve talep haklarının kalmadığını karşılıklı olarak kabul ve beyan ederler.

İşbu iki sayfadan oluşan ibra beyanının bir nüshası avukatta, diğer nüshası müvekkil …. imza edilerek teslim edilmiştir. tarih

Avukat-Müvekkil

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 22:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • İcraya konu borcumu avukatla anlaşıp ödemeyi düşünüyorum.Yalnız borcun kapanması için direk avukata değilde 3.bir şahsa ödemeyi yapıp borcu yoktur yazısı aldıktan sonra ödeme yapabileceğim bir kefil (icra kefilliği) diye bir aracı kişi varmıdır ?

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Selamlar, direkt olarak icra dosyasına ücreti ödemeniz veya takas, temlik gibi durumlar söz konusu ise bunu bildirmeniz gerekmektedir.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.