İcra Hukuku Nedir? İcra Takibi Nedir?

Şub 5, 2018 | İcra Hukuku

İcra Hukuku Nedir? İcra Takibi Nedir?

Toplumsal hayatta borçlular, borçlarını kural olarak, kendi rızaları ile yerine getirirler. Ancak her toplumda, borçlarını kendiliğinden yerine getirmeyen borçluların bulunduğu da bir gerçektir. İlkel toplumlarda, işte bu gi­bi borçlulara karşı, alacaklı, alacağını kendisi alma yoluna gitmekteydi. Ancak bu durum, çoğunlukla alacaklı­nın ölçüyü kaçırmasına neden olmaktaydı.

Devlet denilen yapılanmanın ortaya çıkmasıyla birlikte, ihkâk-ı hak, yani kendiliğinden hak alma yasaklan­mış ve ceza kanunlarında da suç sayılmıştır.

Bugün modern hukukta ve modern toplumlarda, kişiler, hakları ihlal edildiği zaman, çok istisnai durumlar bir tarafa bırakılacak olursa, ancak Devlet mahkemelerine ve Devletin icra organlarına başvurmak suretiyle haklarının yerine getirilmesini isteyebilirler. Yani borçlu, Devletin zorlayıcı gücüyle, borcunu yerine getirme­ye zorlanır.

O halde, bugün modern hukukta ihlal edildiği iddia edilen hakları yerine getirme görevi ve yetkisi Devlet or­ganlarına tanınmıştır.

İşte icra hukuku, alacaklının alacağının mümkün olan en kısa sürede, Devlet kuvvetinin yardımıyla, zorla getirilmesine hizmet eden bir hukuk dalıdır.

İcra ve iflas hukukunda bugün, cebri icranın konusunu, ilkel toplumlarda olduğunun aksine, borçlunun biz­zat kendisi (yani vücut bütünlüğü) değil, ancak malvarlığıdır. Yani cebri icra borçlunun malvarlığı üzerinde uy­gulanabilir. Kuşkusuz, borçlunun da bütün malvarlığı değil, ancak borcuna yetecek kadar malvarlığı icraya ko­nu olabilir.

İcra ve iflas hukukunun bir başka temel özelliği de, alacaklının ayni olarak tatmin edilmesi değil, parasal olarak tatmin edilmesidir. Yani, icra hukukunda borçlunun mallarının kendisi alacaklıya verilmez; aksine bu mallar haczedilir, satılır ve alacaklı ancak borçlunun mallarının satış bedelinden alacağını alır.

Öte yandan icra organları, cebri icra yetkisini uygularken, alacaklı ile borçlunun menfaatlerini mümkün ol­duğu öçlüde dengelemeye çalışmalı, bu amacı gerçekleştirirken de ölçüsüz davranışlardan kaçınmalıdır.

İcra takibi, bir dava açılması anlamına gelmez. Sadece borçlu borcunu ödemesi için devletin icra organın­ca takip edilmektedir. Bu nedenle icra takibinin tarafları, davacı ve davalı olarak adlandırılmaz. İcra takibinin tarafları, alacaklı ve borçludur. Ancak takibin taraflarında birden fazla kişinin yer alması da mümkündür. Bu durumda takip arkadaşlığından söz edilir. Takip arkadaşlığı ise bazen zorunludur, bazı durumlarda ise ihtiya­ri, yani, isteğe bağlıdır.

İcra Dairelerini Kimler Denetler?

Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri icra dairelerini denetlemekle görevlendirilmiş kişilerdir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. KAZIM SÜRÜCÜ

    Merhaba, bir sarraf tarafından dolandırıldım, ancak cumh savcısı hukuki dava açmamı öneriyor, dükkana ait kartvizit üzerinde 340adet cumhuriyet altını alacağım yazılı ve imzalı, altın alacağım dönemde verdiğim 250000 TL ye, ancak 240 cumh altını alinabiliyordu, sarraf beni kandırarak, 4 ayın sonunda 340 adet altın vereceğini vadetti ve sözünde durmadı, şimdi takibi 250000tl üzerinden mi, 240 altın üzerinden mi yoksa 340 altın üzerinden mi baslatmalıyım, sarraf karakoldaki ifadesinde, 250000 TL aldığını inkâr etmiyor ancak fazlasıyla ödediğini iddia edip, altın vereceğini inkâr ediyor, lütfen yardımcı olur musunuz, teşekkürler

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.