İcra Hukuku Nedir? İcra Takibi Nedir?

İcra Hukuku Nedir? İcra Takibi Nedir?

Toplumsal hayatta borçlular, borçlarını kural olarak, kendi rızaları ile yerine getirirler. Ancak her toplumda, borçlarını kendiliğinden yerine getirmeyen borçluların bulunduğu da bir gerçektir. İlkel toplumlarda, işte bu gi­bi borçlulara karşı, alacaklı, alacağını kendisi alma yoluna gitmekteydi. Ancak bu durum, çoğunlukla alacaklı­nın ölçüyü kaçırmasına neden olmaktaydı.

Devlet denilen yapılanmanın ortaya çıkmasıyla birlikte, ihkâk-ı hak, yani kendiliğinden hak alma yasaklan­mış ve ceza kanunlarında da suç sayılmıştır.

Bugün modern hukukta ve modern toplumlarda, kişiler, hakları ihlal edildiği zaman, çok istisnai durumlar bir tarafa bırakılacak olursa, ancak Devlet mahkemelerine ve Devletin icra organlarına başvurmak suretiyle haklarının yerine getirilmesini isteyebilirler. Yani borçlu, Devletin zorlayıcı gücüyle, borcunu yerine getirme­ye zorlanır.

O halde, bugün modern hukukta ihlal edildiği iddia edilen hakları yerine getirme görevi ve yetkisi Devlet or­ganlarına tanınmıştır.

İşte icra hukuku, alacaklının alacağının mümkün olan en kısa sürede, Devlet kuvvetinin yardımıyla, zorla getirilmesine hizmet eden bir hukuk dalıdır.

İcra ve iflas hukukunda bugün, cebri icranın konusunu, ilkel toplumlarda olduğunun aksine, borçlunun biz­zat kendisi (yani vücut bütünlüğü) değil, ancak malvarlığıdır. Yani cebri icra borçlunun malvarlığı üzerinde uy­gulanabilir. Kuşkusuz, borçlunun da bütün malvarlığı değil, ancak borcuna yetecek kadar malvarlığı icraya ko­nu olabilir.

İcra ve iflas hukukunun bir başka temel özelliği de, alacaklının ayni olarak tatmin edilmesi değil, parasal olarak tatmin edilmesidir. Yani, icra hukukunda borçlunun mallarının kendisi alacaklıya verilmez; aksine bu mallar haczedilir, satılır ve alacaklı ancak borçlunun mallarının satış bedelinden alacağını alır.

Öte yandan icra organları, cebri icra yetkisini uygularken, alacaklı ile borçlunun menfaatlerini mümkün ol­duğu öçlüde dengelemeye çalışmalı, bu amacı gerçekleştirirken de ölçüsüz davranışlardan kaçınmalıdır.

İcra takibi, bir dava açılması anlamına gelmez. Sadece borçlu borcunu ödemesi için devletin icra organın­ca takip edilmektedir. Bu nedenle icra takibinin tarafları, davacı ve davalı olarak adlandırılmaz. İcra takibinin tarafları, alacaklı ve borçludur. Ancak takibin taraflarında birden fazla kişinin yer alması da mümkündür. Bu durumda takip arkadaşlığından söz edilir. Takip arkadaşlığı ise bazen zorunludur, bazı durumlarda ise ihtiya­ri, yani, isteğe bağlıdır.

İcra Dairelerini Kimler Denetler?

Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişlileri icra dairelerini denetlemekle görevlendirilmiş kişilerdir.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.