İcra Harç ve Giderleri

İcra Harç ve Giderleri

İcra takibi esnasında yapılan giderin tamamına icra harç ve giderleri denilir.

İcra iflas hukukunda harçlar da, Harçlar Kanununa göre belirlenir.

İcra giderleri, icra harçlarından ve asgari ücret tarifesine göre hesaplanan vekalet ücretinden oluşur.

İcra giderlerine kural olarak takipte haksız çıkan taraf katlanır.

Ancak, cezaevleri harcı, takibi kazansa da kaybetse de daima alacaklıdan alınır, borçluya yükletilemez.

Bazı işler ise, harçtan muaftır: Örneğin değeri 50 Lirayı geçmeyen takipler, ayda 100 Lirayı geçmeyen na­fakalar gibi.

Ayrıca, icra giderleri, kendisinin ve ailesinin geçimini önemli ölçüde sıkıntıya düşürecek olan taraf, adli yardımdan yararlanabilir. İcra işlerinde adli yardıma, icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu, icra mah­kemesi karar verir.

Başvuru Harcı

İlamlı ve ilamsız icra takiplerinde, takibin başında takip talebinde bulunan alacaklıdan alınır.Maktu, yani miktarı belirli bir harçtır.

Tahsil Harcı

İcra takibinin sonuçlandırdığı aşamaya göre, takibin sonunda, takip konusunun değeri üzerinden nispi olarak alınan harçtır.

Cezaevleri Harcı

İcra takibinin sonunda, takibi kazansa da, kaybetsede daima alacaklıdan alınan, hiçbir şekilde borçluya yükletilmeyen ve tahsil olunan paranın % 2’si oranında alınan harçtır.

Peşin Harç

İlamsız icrada takip talebinde bulunan alacaklıdan, takibin başında, alacak miktarının binde beşi oranında alınan harçtır.

İcranın Yerine Getirilmesi Harcı

Konusu para ile değerlendirilmesi mümkün olmayan (örneğin çocuk teslimi) ilamlı takiplerde, takibin sonunda, maktu olarak alınan harçtır.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir