İcra Genel Sorgu ve Haciz Talebi

Ara 8, 2019 | Talepler

İcra takibinde borçlunun mallarını sorgulamak ve tespit edilen mallara haciz uygulamak gereklidir. Borçlu şahsın taşınır ve taşınmazlarının sorgulanması amacıyla icra dairesindeki takip dosyasına genel sorgu ve haciz talebinde bulunulur.

İcra Genel Sorgu ve Haciz Talebi -1-

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

KONU          : Genel sorgu ve haciz talebi

Daireniz dosyasında taraf olarak bulunan,  borçlu adına yürütülen icra takibi kesinleşmiş olup;

1-Borçlunun varsa adına kayıtlı bulunan araçlarının üzerine UYAP/POLNET sistemi üzerinden haciz şerhi işlenmesine,

2-UYAP/TAKBİS sistemi üzerinden sorgulamalar yapılarak, borçlu adına kayıtlı taşınmazların tespiti yapılarak, varsa haczi tesis edilmek üzere ilgili kurumlara müzekkere gönderilmesini,

3-Borçlunun UYAP sistemi üzerinden posta çek hesabı olup olmadığının sorgulanmasını ve posta çeki hesaplarının haczi için ilgili kuruma müzekkere yazılmasını,

4-UYAP sistemi üzerinden borçlu adına kayıtlı SGK kaydının olup olmadığının var ise hangi işletmede, şahısta veya kurumda çalıştığının, bunların ayrıntılı adres ve ay gün dökümleri ileri birlikte sorgulanarak bir örneğinin tarafıma verilmesine ve uyap sistemine kayıt edilmesine, maaş ücretli olarak çalıştığı tespit edilmesi durumunda ise ilgililere haciz müzekkeresi yazılmasına,

5-Borçlunun  GİB kayıtlarının sorgulanmasını,

6-UYAP Sistemi üzerinde borçlunun alacaklısı olmuş olduğu dosyaların sorgulanmasına, var ise mevcut dosyalara alacak miktarınca haciz tesis edilmek üzere ilgili kurum ve müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. tarih

                                                                                                                    Alacaklı Vekili

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

İcra Genel Sorgu ve Haciz Talebi -2-

T.C. ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO          :

Gönderilen ödeme emrine süresi içinde itiraz edilmemiş olup, dosya kesinleştiğinden;

1- Dosya borçlusu …………… adına kayıtlı ………….. plakalı araçlar üzerine haciz konulmasını ve takyidat bilgilerinin çıkartılmasını,

2- POLNET sorgusu yapılarak borçlu adına yukarıda plakası yazılı araç dışında araç bulunması halinde POLNET üzerinden haciz şerhi konumasını ve takyidat bilgilerinin dosyaya kazandırılmasını

3- ……….ili …………… İlçesi …………..ada ……….. Parsel üzerindeki taşınmaza haciz konulmak ve taşımazların takyidat bilgilerinin dosyaya kazandırılması için ………….. Tapu Müdürlüğüne KEP üzerinden haciz müzekkeresi yazılmasını

4- Yukarıda yazılan taşınmazlar dışında başkaca taşınmaz olup olmadığının tespiti için TAKBİS malvarlığı sorgusu yapılmasını, borçluya ait yukarıda yazılan taşınmazlardan başkaca taşınmaz bulunması halinde …………… Tapu Müdürlüğüne taşınmaz haczi müzekkeresi yazılarak KEP üzerinden gönderilmesini

5- Borçuya ait hesaplara haciz konulması için ……………………. Bankalara hesap haczi müzekkeresi yazılarak KEP üzerinden gönderilmesini müvekkil alacaklı adına adına saygılarımla talep ederim.

ALACAKLI VEKİLİ

İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

İcra Genel Sorgu ve Haciz Talebi -3-

T.C.

ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO: 

 Alacaklı vekili Avukat Saim İNCEKAŞ geldi.

  1. Borçluların gayrimenkulünün tespiti için uyap marifeti ile sorgulama yapılmasına,
  2. Borçlular adına kayıtlı iken devredilen taşınmazlara ait devir tarihi ve yevmiye numarasını içerir pasif tapu sorgusu yapılmasına ,yapılan tapu sorgusu neticesinde son 5 yıl içerisinde devir gerçekleşen tapular için ilgili tapu müdürlüğünden resmi senet istenmesine ,
  3. SGK sorgusunun yapılmasına,
  4. Borçlu X adına kayıtlı X plakalı aracın üzerine haciz şerhi işlenerek takyidatlarının çıkarılmasına,
  5. Posta çeki hesabına bakılmasına,
  6. Uyaptan GİP Sorgusunun yapılmasına,
  7. UYAP tan T.C. sorgusu üzerinden tüm telefon numaralarının tespit edilerek tarafımıza bildirilmesine,
  8. Borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi için YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş., T. VAKIFLAR BANKASI A.Ş. ve T. İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ’ne İ.İ.K. 89 gereği birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesine,

karar verilmesini talep ederim dedi. Saygılarımla.

Alacaklı Vekili

Genel haciz ve sorgu talebi

T.C ADANA 9.İCRA DAİRESİ

ESAS NO:

2019/ E.

Borçlunun posta çeki hesabı sorgusu yapılmasına ve rastlanılması halinde haciz konulmasını,

Borçlunun Türkiye genelinde alacaklı olduğu dosyaların tespiti ve sisteme kaydını,

Borçlunun tapu kaydı sorgulaması yapılmasını (AKTİF ve PASİF) , borçlu adına kayıtlı bulunduğu tespit edilecek taşınmaz ya da taşınmazların tapu kayıtlarına haciz şerhinin işlenmesi ve takyidatlarının sorulması için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ ne müzekkere yazılmasını,

Borçluya ait araç bulunup/bulunmadığı sorgusunun yapılmasını, araca rastlanılması halinde haciz konulmasını

Borçlunun SGK sorgusu yapılarak çalıştığı işyerine Maaş Haciz Yazısı yollanmasını

BORÇLUNUN aşağıda belirtilen bankaların genel müdürlük ve diğer tüm şubeleri nezdindeki adına kayıtlı vadeli-vadesiz tl, altın hesabı veya döviz repo cinsinden her türlü mevcut hesapları ile tahsile konulmuş senet alacakları ve adına gelebilecek her türlü havaleler ile diğer hak ve alacakları, doğmuş ve doğacak olan tüm visa ve pos makinası hesapları, tüm menkul kıymet hesapları üzerine dosya borcu miktarı kadar haciz ve bloke konulmasını, yapılacak tevkifatların icra dosyasına ödenmesine karar verilmesini talep ederim.

İŞ BANKASI A.Ş. – AKBANK A.Ş.,

YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. – GARANTİ BANKASI A.Ş.,

FİNANSBANK A.Ş.- ZİRAAT BANKASI A.Ş.,

VAKIFBANK A.Ş., – HALK BANKASI A.Ş.,

ŞEKERBANK A.Ş., – HSBC BANK A.Ş.

ING BANK A.Ş., – DENİZBANK A.Ş.,

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş., ALTERNATİFBANK A.Ş.,

BURGAN BANK A.Ş.

ALACAKLI VEKİLİ

EK-1 YARGITAY KARARI

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.