İcra Genel Sorgu ve Haciz Talebi

İcra Genel Sorgu ve Haciz Talebi -1-

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

KONU          : Genel sorgu ve haciz talebi

Daireniz dosyasında taraf olarak bulunan,  borçlu adına yürütülen icra takibi kesinleşmiş olup;

1-Borçlunun varsa adına kayıtlı bulunan araçlarının üzerine UYAP/POLNET sistemi üzerinden haciz şerhi işlenmesine,

2-UYAP/TAKBİS sistemi üzerinden sorgulamalar yapılarak, borçlu adına kayıtlı taşınmazların tespiti yapılarak, varsa haczi tesis edilmek üzere ilgili kurumlara müzekkere gönderilmesini,

3-Borçlunun UYAP sistemi üzerinden posta çek hesabı olup olmadığının sorgulanmasını ve posta çeki hesaplarının haczi için ilgili kuruma müzekkere yazılmasını,

4-UYAP sistemi üzerinden borçlu adına kayıtlı SGK kaydının olup olmadığının var ise hangi işletmede, şahısta veya kurumda çalıştığının, bunların ayrıntılı adres ve ay gün dökümleri ileri birlikte sorgulanarak bir örneğinin tarafıma verilmesine ve uyap sistemine kayıt edilmesine, maaş ücretli olarak çalıştığı tespit edilmesi durumunda ise ilgililere haciz müzekkeresi yazılmasına,

5-Borçlunun  GİB kayıtlarının sorgulanmasını,

6-UYAP Sistemi üzerinde borçlunun alacaklısı olmuş olduğu dosyaların sorgulanmasına, var ise mevcut dosyalara alacak miktarınca haciz tesis edilmek üzere ilgili kurum ve müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. tarih

            Alacaklı Vekili

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

İcra Genel Sorgu ve Haciz Talebi -2-

T.C. ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO          :

Gönderilen ödeme emrine süresi içinde itiraz edilmemiş olup, dosya kesinleştiğinden;

1- Dosya borçlusu …………… adına kayıtlı ………….. plakalı araçlar üzerine haciz konulmasını ve takyidat bilgilerinin çıkartılmasını,

2- POLNET sorgusu yapılarak borçlu adına yukarıda plakası yazılı araç dışında araç bulunması halinde POLNET üzerinden haciz şerhi konumasını ve takyidat bilgilerinin dosyaya kazandırılmasını

3- ……….ili …………… İlçesi …………..ada ……….. Parsel üzerindeki taşınmaza haciz konulmak ve taşımazların takyidat bilgilerinin dosyaya kazandırılması için ………….. Tapu Müdürlüğüne KEP üzerinden haciz müzekkeresi yazılmasını

4- Yukarıda yazılan taşınmazlar dışında başkaca taşınmaz olup olmadığının tespiti için TAKBİS malvarlığı sorgusu yapılmasını, borçluya ait yukarıda yazılan taşınmazlardan başkaca taşınmaz bulunması halinde …………… Tapu Müdürlüğüne taşınmaz haczi müzekkeresi yazılarak KEP üzerinden gönderilmesini

5- Borçuya ait hesaplara haciz konulması için ……………………. Bankalara hesap haczi müzekkeresi yazılarak KEP üzerinden gönderilmesini müvekkil alacaklı adına adına saygılarımla talep ederim.

ALACAKLI VEKİLİ

İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

İcra Genel Sorgu ve Haciz Talebi -3-

T.C.

ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:

Alacaklı vekili Avukat Saim İNCEKAŞ geldi.

  1. Borçluların gayrimenkulünün tespiti için uyap marifeti ile sorgulama yapılmasına,
  2. Borçlular adına kayıtlı iken devredilen taşınmazlara ait devir tarihi ve yevmiye numarasını içerir pasif tapu sorgusu yapılmasına ,yapılan tapu sorgusu neticesinde son 5 yıl içerisinde devir gerçekleşen tapular için ilgili tapu müdürlüğünden resmi senet istenmesine ,
  3. SGK sorgusunun yapılmasına,
  4. Borçlu X adına kayıtlı X plakalı aracın üzerine haciz şerhi işlenerek takyidatlarının çıkarılmasına,
  5. Posta çeki hesabına bakılmasına,
  6. Uyaptan GİP Sorgusunun yapılmasına,
  7. UYAP tan T.C. sorgusu üzerinden tüm telefon numaralarının tespit edilerek tarafımıza bildirilmesine,
  8. Borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi için YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş., T. VAKIFLAR BANKASI A.Ş. ve T. İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ’ne İ.İ.K. 89 gereği birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesine,

karar verilmesini talep ederim dedi. Saygılarımla.

Alacaklı Vekili

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 15:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.