İcra Genel Haciz ve Sorgu Talebi

İcra Genel Haciz ve Sorgu Talebi

X ( ). İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO       :

BORÇLULAR    :

MURİS                :

Müdürlüğünüzün yukarıda bilgileri verilen dosyasında borçlular kesinleşen takibe rağmen halen ödeme yapmamış olduğundan borçluların adına kayıtlı menkul ve gayrimenkuller ile her nevi hak ve alacakların haczi için;

a) Borçlunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının hacziyle, haczedilecek menkullerin muhafaza altına alınmasına, mahalde gösterilecek diğer adreslere de gidilmesine ve kapı kapalı ise çilingir marifetiyle açılmasına,

b) Borçlu ……. adına kayıtlı herhangi bir mal veya alacak tespit edilememiş olup vukuatlı nüfus kaydından görüldüğü üzere borçlunun vefat eden babası …..’nın UYAP sistemine MURİS sıfatıyla kaydedilmesine,

c) Murisin adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal olup olmadığının sorgulanmasını, adına kayıtlı taşınır bulunması halinde borçlunun miras payının haczedilmesini, taşınmaz bulunduğu takdirde borçlunun miras payının haczi için ilgili müdürlüğe haciz yazısı gönderilmesine,

d) Borçluların tapuda adına kayıtlı gayrimenkuller var ise UYAP sistemi üzerinden tespiti ile kaydına haciz şerhi konulması için ilgili tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

e) Borçluların intikal etmiş veya edecek taşınır taşınmaz mal varlığının tespiti için anne, baba ve tüm aile bireylerini içerir vukuatlı aile nüfus kayıt tablosunun çıkartılmasına,

f) Borçluların adına kayıtlı Posta Çeki hesabı var ise, hesap kayıtlarına haciz şerhi işlenmesine,

g) Borçluların GİB sorgusu yapılarak ev ile işyeri adreslerinin araştırılmasına,

h) Borçluların UYAP sistemi üzerinde yapılan SGK sorgulamasında X adlı işyerinde aktif olarak çalışmakta olduğu tespit edildiğinden ilgili işyerinden her ay almakta olduğu maaşının 1/4’üne dosya borcu bitene kadar haciz konularak, yapılacak olan kesintilerin müdürlüğünüz dosyasına gönderilmesi için ilgili işyerine müzekkere(ler) yazılmasına,

i) Borçlunun UYAP sistemi üzerinden tespit edilen X plakalı araç kaydına yine UYAP sitemi üzerinden haciz şerhi konulmasına ve araç üzerindeki takyidatların tarafımıza bildirilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. tarih

Alacaklı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.