İcra Feragat Dilekçesi Örneği

İcra Feragat Dilekçesi Örneği


 FERAĞAT

 

 

ALACAKLI                :  

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

 

BORÇLU                    :  

 

 

Ankara 1.İcra Müdürlüğü 2013/2164 numaralı icra dosyası kapsamında  alacağımızı tahsil etmemize rağmen sehven hata yapılarak bu takibe konu ilam ikinci kez Ankara 1.icra 2013/13927 numaralı dosya ile takibe konulmuştur. Bu nedenle söz konusu Ankara 1.İcra 2018/13927 sayılı dosya kapsamında herhangi bir alacağımız yoktur. Dosyadan feragat ediyoruz ve yukarıdaki dosyalara ilişkin                                                                                  

Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın