İcra Dosyasından Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak Şikayet Dilekçesi

İcra Dosyasından Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                  :

VEKİLİ                       :

ŞÜPHELİ                  :

SUÇ                           : Muhafaza görevini kötüye kullanmak.

KONUSU                  : Şüphelinin TCK.nun 289.maddesine göre Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak suçu nedeni ile cezalandırılması için hakkında kamu davası açılması istemi.

AÇIKLAMALAR       :

1- Müvekkil X Tic. Ltd. Şti.’nin …… San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketten olan alacağı nedeni ile yapılan icra takibi sonucunda … 1. İcra Müdürlüğünün 2019..Talimat sayılı dosyası ile ….. tarihinde X adresinde bulunan muhtelif vasıf ve adetlerde menkul eşya haczedilerek yediemin olarak Şüpheli X’a teslim edilmiştir.

2- Dosya borcunun ödenmemesi üzerine mahcuz menkullerin muhafazaya alınarak adli yediemine teslim edilmesi için ……tarihinde haciz tatbik edilen adrese gidilmiş ise de, …… tarihli haciz zabtında yazılı mahcuzlar ve şüpheli yediemin yerinde bulunamamıştır.

3- Mahcuzları İcra Dairesine teslim etmesi için Şüpheliye ….. tarihinde muhtıra dahi tebliğ edilmiş olmasına rağmen, şüpheli mahcuzları icra dairesine teslim etmemiştir.

4- Yapılacak inceleme neticesinde açıklığa kavuşacağı üzere;şüpheli ….., icra memuru tarafından muhafaza edilmek üzere kendisine teslim edilen hacizli malları iade etmeyip başka surette tasarrufta bulunduğu için 5237 sayılı ceza kanununun 289.maddesinde düzenlenmiş bulunan suçu işlediğinden hakkında ceza davası açılması için Sayın Savcılığa müracaat lüzumu hasıl olmuştur.

DELİLLER                : X İcra Müdürlüğünün X Talimat sayılı, X İcra Müdürlüğünün X sayılı dosyası vs. ilgili tüm yasal deliller.

NETİCE                     : Açıklanan sebepler nedeni ile;şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 289. maddesine göre cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. tarih

Müşteki X Turizm Tic. Ltd. Şti.Vekili

Av

Ekler:

Haciz tutanakları,muhtıra tebligat

Parçası,vekaletname.

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2020 17:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.