İcra Dosyasında İşçi Alacağı Ödeme Emri Bilirkişi Raporuna Beyan

İcra Dosyasında İşçi Alacağı Ödeme Emri Bilirkişi Raporuna Beyan

  • Açıklanan ve resen dikkate alınacak olan nedenlerle bilirkişi raporuna itirazlarımız doğrultusunda dosyanın ek rapor aldırılmak üzere bilirkişiye tevdiini, Sayın Mahkemece aksi kanaatte olunacak olur ise; dosya kapsamındaki dilekçelerimizi tekrarla davanın kabulüne karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil eden adına talep ederim.
  • İş Hukuku alanında Adana, Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan “işi alacağı kaynaklı açılan icra takibinde ödeme emrine itiraz sonra bilirkişi raporuna beyan” konulu dilekçe aşağıdaki gibidir.

ADANA X İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                          :

İTİRAZDA BULUNAN

DAVACI              :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

VEKİLİ                   :

KONU                   : Bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasına ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR  :

1-Yukarıda esas numarası belirtilmiş olan dosyaya konu icra takibinde, fahiş faiz oranlarının işletildiği iddiasıyla tarafımızca dava açılmış olup; dosyadaki ……………. tarihli bilirkişi raporu sunulmuştur.  Ancak bu bilirkişi raporu incelendiğinde, tarafımızca itiraz etme gerekliliği hasıl olmuştur. Şöyle ki:

2-Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, davalının ilgili icra takibindeki faiz talebinin, yapılan hesaplamayla uyumlu olduğuna kanaat getirilmiştir. Bu değerlendirmeye katılmak mümkün değildir. Şöyle ki;  ilgili ödeme emrinde fazla mesai alacağı ve hafta tatili alacağı’nın faizleri tek kalem olarak detaylandırılmadan istenmiştir. Dolayısıyla hangi alacak için ne kadar faiz işletildiği takip talebi ve ödeme emrinden anlaşılmamaktadır. Dolayısıyla bilirkişi raporunda ………………….TL olarak hesaplanan hafta tatili alacağının işlemiş faizi, ödeme emrinde……………….TL olarak talep edilmiştir.

3-Bu anılan hususların yanında, talep edilen ‘işlemiş faiz’ adı altındaki alacak kalemlerinin her alacak için ayrı ayrı incelenmesi gerekirken bilirkişi raporunda toplamı alınmak suretiyle hesaplanarak hatalı bir değerlendirme yapılmıştır.

4-Sonuç itibari ile yukarıda anılan itirazlarımız ve resen dikkate alınacak olan nedenlerle dosyada ek rapor aldırılmasını ve neticesinde davanın kabulüne karar verilmesini vekil eden adına talep etme gerekliliği hasıl olmuştur.

TALEP VE SONUÇ             : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak olan nedenlerle bilirkişi raporuna itirazlarımız doğrultusunda dosyanın ek rapor aldırılmak üzere bilirkişiye tevdiini, Sayın Mahkemece aksi kanaatte olunacak olur ise; dosya kapsamındaki dilekçelerimizi tekrarla davanın kabulüne karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil eden adına talep ederim.

                                                                         Davacı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Yargıtay Kararı: İtfa İtirazı Kabul Edilirse İcranın Durdurulmasına Karar Verilir

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/16117 K. 2017/8231 T. 29.5.2017 sayılı kararı şu şekildedir: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: