İcra Dosyası Sorgu ve 89-1 Talebi Dilekçesi

İcra Dosyası Sorgu ve 89-1 Talebi Dilekçesi

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

Alacaklı Vekili geldi. Dosyamız borçluları için UYAP üzerinden araç, gayrimenkul, SGK ve alacaklı olduğu icra dosyaları sorgulaması yapılarak tespiti halinde ilgili icra müdürlüğüne müzekkere yazılmasını, borçlu adına kayıtlı araçların üzerine haciz şerhi işlenmesini, gayrimenkul tespiti halinde üzerine haciz konulmasını ve ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne haciz müzekkeresi yazılmasını,  UYAP üzerinden sapılan SGK sorgusunda işyeri tespiti halinde, işyerinde almış olduğu maaş ve ücreti ile İş Kanunu gereğince ücretten  sayılan sair alacaklarının ¼’ünün haczi için, dosya kapak hesabı yapılmasına müteakip maaş haczi müzekkeresi gönderilmesini, alacaklı olduğu icra dosyasının tespiti halinde ilgili icra müdürlüğüne haciz müzekkeresi gönderilmesini,

Üçüncü şahısta bulunan hak ve alacaklarının haczi için T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., T. Halkbank A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası AŞ., T. İş Bankası A.Ş.’ye İİK 89/1 gereği birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep ederim,  dedi.

Alacaklı Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.