İcra Dosyası Harçsız Yenileme Talebi

 T.C.

ADANA

( )   . İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:

 

Alacaklı vekili geldi.

Öncelikle yukarıda numarası yazılı dosyamız işlemden kalkmış olduğundan, tekrar harçsız olarak yenilenerek işleme konulması için gerekli işlemlerin yapılmasını ve yenileme dilekçemizin borçluya tebliğini,

Takip kesinleşmiş ise, BORÇLU/LAR hakkında yeniden malvarlığı sorgusu yapılarak;

 

Tespit edilecek taşınmazların haczi ile aktif ve pasifleriyle birlikte takyidatlı tapu kayıtlarının celbi için ilgili tapu müdürlüklerine haciz müzekkeresi gönderilmesini,

Adına kayıtlı vasıtaların tespit edilerek UYAP üzerinden haczimizin işlenmesini ve takyidat raporlarının çıkarılarak dosyasına takılmasını,

Posta çeki sorgusunun yapılmasını, posta çeki hesabı bulunması durumunda haciz müzekkeresi gönderilmesini talep ederim, dedi.

 

                                                                                                                     ALACAKLI VEKİLİ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.