Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İcra Dosyası Harçsız Yenileme Talebi

T.C.

ADANA

( )   . İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:

Alacaklı vekili geldi.

Öncelikle yukarıda numarası yazılı dosyamız işlemden kalkmış olduğundan, tekrar harçsız olarak yenilenerek işleme konulması için gerekli işlemlerin yapılmasını ve yenileme dilekçemizin borçluya tebliğini,

Takip kesinleşmiş ise, BORÇLU/LAR hakkında yeniden malvarlığı sorgusu yapılarak;

Tespit edilecek taşınmazların haczi ile aktif ve pasifleriyle birlikte takyidatlı tapu kayıtlarının celbi için ilgili tapu müdürlüklerine haciz müzekkeresi gönderilmesini,

Adına kayıtlı vasıtaların tespit edilerek UYAP üzerinden haczimizin işlenmesini ve takyidat raporlarının çıkarılarak dosyasına takılmasını,

Posta çeki sorgusunun yapılmasını, posta çeki hesabı bulunması durumunda haciz müzekkeresi gönderilmesini talep ederim, dedi.

ALACAKLI VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.