İcra Dosya Alacağına Haciz Talep Dilekçesi

İcra Dosya Alacağına Haciz Talep Dilekçesi -1-


TC.
ADANA
X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

Dosyanızda borçlu olarak bulunan xxxx’ ın alacaklı olduğu Ankara xx. İcra Müdürlüğünün 201x/xxxx sayılı dosyasına tüm alacağımız yönünden UYAP üzerinden haciz yazılmasını saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Alacaklı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

İcra Dosya Alacağına Haciz Talep Dilekçesi -2-


T.C

…………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: …../…….

……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI                          :

VEKİLİ                                 :

BORÇLU                              :

BORÇ MİKTARI                :  (Faiz ve Masraflar Dahil)

İLGİ                                       : Müdürlüğünüzün …./….. E. sayılı dosyası.

Aşağıda kimlik bilgileri yer almakta olan borçlu ….. …. hakkında yapılan icra takibi ile ilgili olarak; borçlunun ilgi yazıda belirtilen ve müdürlüğünüzün …/…. E. sayılı dosyasından alacaklı olduğu tespit edilmiştir. Mevcut dosyaya haciz konularak dosyaya gelecek paranın, borç miktarı dikkate alınarak Müdürlüğümüzdeki …./….. E. sayılı dosyaya gönderilmesine; dosyanız alacaklısına ve vekiline haricen ödeme yapılmaması için dosyanız borçlusuna muhtıra gönderilmesine karar verilmiştir.

Masraflar alacaklı vekili tarafından Müdürlüğünüzde verilecek olup işbu karar gereğinin yerine getirilmesi ve neticesinin bildirilmesi rica olunur…../…./….

İCRA MÜDÜRÜ

KİMLİK BİLGİLERİ;

BORÇLUNUN;

Adı Soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Baba Adı:

Ana Adı:

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

İcra Dosya Alacağına Haciz Talep Dilekçesi -3-

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İCRA DOSYA NO   : .

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

KONU: Dosya Alacağına Haciz Talebi

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen dosyası borçlu(larından)su olan ………’ nın [HACİZ İSTENEN DOSYA İCRA MD.] İcra Müdürlüğü [HACİZ İSTENEN DOSYA NO] sayılı takip dosyasında alacaklı sıfatında olduğu tespit edilmiştir.

İlgili İcra Müdürlüğüne; dosya numarası belirtilen dosyaya haciz şerhi işlenmesi, dosyaya gelecek olan paraların borç miktarı dikkate alınarak dosyamıza gönderilmesi, ilgili dosya alacaklısına ve vekiline haricen ödeme yapılmaması için dosya borçlusuna muhtıra gönderilmesi için ilgili icra dosyasına müzekkere gönderilmesine karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. tarih

                                                                                   

ALACAKLI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.