İcra Dairesinden Rehin Açığı Belgesi Talebi

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: E.

 

Alacaklı vekili geldi.  “Borçlu …. aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konu olan taşınmazın kıymet takdiri kesinleşmiş olup, taşınmazın ihalesi yapılmıştır. Ancak borçlu tarafından açılan ihalenin feshi davası devam etmekte olduğundan ihale kesinleşmemiştir. Kesinleşen kıymet takdirine göre rehinli taşınmazın müvekkil bankanın alacağını karşılamayacağı açıktır. Bu nedenle İİK.’nun  150/f maddesi gereği geçici rehin açığı belgesi düzenlenerek  tarafıma verilmesini talep ederim.” dedi.  05.01.2018

                                                                                                                              Alacaklı  Vekili

                                                                                                                             

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir