İcra Dairesinde Sorgu Talebi Dilekçesi

İcra Dairesinde Sorgu Talebi Dilekçesi -1-

T.C.

ADANA     

..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2019/

Müdürlüğünüz dosyası borçlusu …… adına TAŞINMAZ  sorgusu yapılmasını kayıtlı  taşınmazlar olması halinde iş bu taşınmazlar kaydına haciz şerhi konulmasını, kaydına haciz konulan taşınmazların takyidatlı tapu kayıt örneklerinin çıkartılarak Müdürlüğünüz dosyasına istenmesini, borçlu adına POSTA ÇEKİ sorgusu yapılmasını sorgu sonucu posta çeki Hesabının çıkması halinde Posta Çeki Hesabına haciz müzekkeresi gönderilmesini, EGM sorgusunun yapılmasını ve sorgu sonucu borçlu adına kayıtlı araçların olması halinde borçlunun tüm araçları üzerine HACİZ şerhi konulmasını, SGK sorgusunun yapılmasını ve NÜFUS AİLE KAYIT TABLOSUNUN ÇIKARTILARAK dosyasına eklenmesini, borçlu adına Türkiye genelindeki banka şubeleri kayıtlarında yapılacak araştırma sonucu adına kayıtlı hesaplarda bulunan paralara, borçlu adına gelecek havalelere, borçlunun TL ve döviz cinsi mevduat hesaplarına, 3. kişilerce borçlular hesabına gönderilecek havalelere, POS cihazından kaynaklı işlemlerden doğan alacaklara, şubeniz nezdinde borçlular adına bulunan menkul kıymet hesaplarındaki paralara borç nispetince HACİZ konulması ( Maaş alacağı ve Emekli Maaş Alacağı Hariç ) ve haciz konulan paraların bloke edilerek Müdürlüğümüzün hesabına dosya nosu belirtilerek gönderilmesi için …. BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜKLERİNE HACİZ müzekkeresi gönderilmesini talep ederim.

Alacaklı Vekili

İcra Dairesinde Sorgu Talebi Dilekçesi -2-

ADANA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: .…./….. E.

  1. Borçlu / borçluların adına kayıtlı, TAŞINMAZLARIN bulunup bulunmadığının sorgulanmasına ve sorguluma sonucunu gösterir dökümün dosya içine alınmasına, taşınmaz bulunması halinde üzerine haciz konulmasına, bu hususta ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne haciz müzekkeresi yazılarak haciz şerhinin işlenmesinin istenilmesine,

  2. Borçlu / borçluların adına kayıtlı ARAÇ bulunup bulunmadığının sorgulanmasına, araç var ise üzerine HACİZ ŞERHİ işlenip son takyidat durumunun belirlenerek, sorgulama sonucunu gösterir dökümün dosya içine alınmasına,

  3. Borçlu / borçluların SGK sorgulamasının yapılmasına, sorgulama sonucunu gösterir dökümün dosya içine alınmasına,

  4. Borçlu / borçlulara ait POSTA ÇEKİ HESABININ sorgulanmasına ,bulunması halinde üzerine haciz şerhi işlenmesine,

  5. Borçlu / borçluların GERİ İADESİ BAŞKANLIĞI (GİB) kayıtlarının sorgulanmasını,

  6. Borçlu / borçluların intikal etmiş veya edecek taşınır taşınmaz mal varlığının tespiti için anne, baba ve tüm aile bireylerini içerir VUKUATLI AİLE NÜFUS TABLOSUNUN çıkartılmasına, intikal etmiş veya edecek taşınır taşınmaz mal varlığının bulunması halinde murisin UYAP’a taraf olarak eklenerek intikal edecek araç ve taşınmaz bulunup bulunmadığının sorgulanmasına, araç var ise üzerine HACİZ ŞERHİ işlenip son takyidat durumunun belirlenerek, sorgulama sonucunu gösterir dökümün dosya içine alınmasına,  taşınmaz bulunması halinde üzerine haciz konulmasına, bu hususta ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne haciz müzekkeresi yazılarak  haciz şerhinin işlenmesinin istenilmesine karar verilmesini saygıyla talep ve arz ederim.

Alacaklı Vekili

Av

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.