İcra Ceza Nafaka Ödeme Beyan Dilekçesi

İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

KONU:Suça konu nafakaların ödeme makbuzlarının ibrazıdır.

AÇIKLAMALAR…:

1-Yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz davada suça konu Ocak-Şubat 2020 aylarına ait nafakalar müvekkil tarafından ilgili icra dosyası banka hesabına yatırılmış olup,makbuz örneklerini ekli olarak ibraz ediyoruz.

2-Müvekkil;

15.10.2020 tarihinde 200,00 TL Ocak 2020 nafaka bedelini

15.10.2020 tarihinde 200,00 TL Şubat 2020 nafaka bedelini

Babası … kanalıyla icra dosyasına yatırmış ve dolayısıyla şikayete konu 2 aylık nafaka bedelini ödemiş bulunmaktadır.

SONUÇ VE İSTEK.:Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı, sanık müvekkil … hakkındaki davanın ve verilen mahkumiyet cezasının düşürülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

SANIK MÜDAFİİ

 EK: 2 adet makbuz aslı

Son düzenleme tarihi 1 Kasım 2020 15:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.