İcra Ceza Nafaka Davasına Davalı Yönünden Mazeret ve Ek Süre Talebi Dilekçesi

İcra Ceza Nafaka Davasına Davalı Yönünden Mazeret ve Ek Süre Talebi Dilekçesi

Nöbetçi İcra Ceza Hakimliğine

Dosya No                                            :
Davalı Müdahale Talebinde bulunan

Davalı                                                 :

Davacı                                                :

Dilekçe Konusu  : Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile Davacı tarafından açılan Ceza davasına İlişkin Dava ‘nın yapılacak bir ara duruşma ile Ocak-2019 ayında bir güne Duruşma günü verilmesi ve Mazeret bildirimi taleplerimdir.

Açıklamalar :  Yukarıda belirtilen Mahkemeniz dosyası ile ilgili Dava Tebligatı Tarafıma X İcra Ceza Mahkemesi marifeti ile ulaşmış olup dilekçenin ekleri eksik bir şekilde tebellüğ edilmiştir. Sadece Duruşma Bilgilerini gösterir tebligattan ibarettir. Dava Dilekçesi Mevcut değildir. Dava konusunu da henüz bilmiyorum.

X‘da İkamet etmem aynı Dava konusu ile ilgili olarak ilk evliliğimden (EK- X 4. Aile Mahkemesi Esas No:X/1545 Karar No : X/1812) için Davalı için 200.00.-TL Müşterek Çocuk için 200.00.-TL Toplam 400.00.-TL) Nafaka ödemem sebebi ile,

Nafaka azaltma Davası açmam gerekmektedir. Ödeme gücüm bulunmamaktadır. Bu Dosya İçin Nafaka Mıktarı ise aylık 800.00.-TL ‘dir. Toplam ödemem gereken Aylık Nafaka Tutarı 1.200.00.-TL ‘dir. Asgari ücretin Neti bin beş yüz lira iken bu Nafakaların  ödenmesi benim için İmkan dahilinde değildir.

Dava dilekçesinin cevaplanabilmesi için gerekli olan tüm inceleme ve araştırmanın yapılması bilgi ve belgelerin uzun bir süre gerektireceğinden davaya cevap süresının, yasal cevap verme süresine EK olarak HMK madde 317 gereği 2 hafta ek süre verilerek uzatılmasını,

Duruşmaya katılamayacağımdan dolayı,  Duruşmanın yapılacak bir ara duruşma ile Ocak- 2019 döneminde bir tarihe bırakılmasına karar verilmesini, Saygıyla arz ve talep ederim.


Hukuksal Nedenler: HMK, ilgili diğer mevzuatlar

Deliller ve Ekler      : X 4. Aile Mahkemesi Esas No: X /1545 Karar No : X /1812

Sonuç ve İstem: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

  • Öncelikle ekteki belgelerin incelenmesine ve zor durum halının göz önünde bulundurulmasına,
  • Davanın yapılacak bir ara duruşma ile Ocak-2019 ayında bir güne Duruşma günü verilmesini talep etmekteyim.

Davaya Cevap veren Davalı

Saygılarımla.

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2020 11:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.