İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi -1-

X NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ne

Gönderilmek Üzere

X 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ’ne

                                                                                                 

DOSYA NO              : X 3. İcra Ceza Mahkemesi 2012/ E.

SANIK                       :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

MÜŞTEKİ                 :

                                 

VEKİLİ                      : Av.

                           

TEFHİM TARİHİ      :

KONU                                   : Süre tutum dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR      :

Alacaklının şikayeti üzerine, X 3. İcra Ceza Mahkemesi’nin 30.05.2012 tarih ve 2012/ E. sayılı kararı ile nafaka borcunu yerine getirmemekten ötürü müvekkilimin 3 aylık hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Tefhim tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde karara itiraz ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP    : Yukarıda esas numarası yazılı karar, usul ve esas açısından yasaya aykırıdır. Bu nedenle karara itiraz etme zarureti doğmuştur. Tefhim tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde sunmuş olduğumuz işbu süre tutum dilekçemizin kabulü ile gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini talep eder, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra gerekçeli itiraz dilekçemizi sunacağımızı, usul ve yasaya aykırı kararın bozulmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Sanık Vekili

Av.

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi -2-

T.C  X İCRA CEZA MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X İCRA CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO

SANIK :

AÇIKLAMA:

X 2.İcra Müdürlüğü’nün  X dosyası ile ilamsız takip kesinleşip ,2019 yılı Haziran,Temmuz ve Ağustos aylarına ait 250,00 TL den toplam 750,00 TL nafakayı ödemediği için X İcra Ceza Mahkemesi 2019/580esas ,2019/676ya kararla  3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

İİK. 344/1  uyarınca borcun itfa edildiği sabit olursa, dava ve bütün neticeleri ile beraber cezanın düşeceği açıktır.

Sanık ekte sunduğumuz dekontla dava konusu borcunu itfa etmiştir. Dava ve hapis cezasının düşürülmesini talep ederim .

EK1: 2019-3068 Esas sayılı dosya 2019 yılı haziran temmuz ağustos nafaka ödeme dekontu

                                                                                                                                       TARİH:

                           İMZA :

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 29 Ocak 2020 21:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.