Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İbraname Örneği

İBRA SÖZLEŞMESİ

İBRA SÖZLEŞMESİ

Bu ibra sözleşmesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar kanun maddeleri uyarınca düzenlenmiş olup bundan böyle sözleşme olarak anılacak işbu sözleşme metni bir bütünlük arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında  belirtilen tarihte itibariyle yürürlüğe girer.Taraflar arasındaki çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme geçerli olacaktır.

A ) TARAFLAR :

1 )……………T.C. kimlik numaralı …….. ( taşınmazı devreden )

2) ……….. T.C. kimlik numaralı……………..( taşınmazı devralan ) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde bir anlaşmaya varılmıştır.

B) SÖZLEŞME KONUSU :

Taraflar ‘’ ……. ‘’ Taşınmaz Kimlik Numaralı , İstanbul ili ……..ilçesi Sağmalcılar Mah. ‘…..’ Parsel ve ‘’….’’ pafta numaralı ‘’ ,  altı katlı on maskenli kargir apartman  niteliğindeki   159,00 m2 ‘’ Tapu alanı olan taşınmaz hakkında taraflarların kendi özgür iradeleriyle gerçekleşen taşınmaz devri sonucu karşılıklı olarak her türlü alacaklarını aldıklarından ve birbirlerinden alacak ve borçları kalmadığının beyanlarından ibarettir.

C ) SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ :

Yukarıda ayrıntılı bilgileri yer alan taşınmaz hakkında ;  taşınmazı devreden …….. T.C. kimlik numaralı ………..,  taşınmazı devralana  karşı kanuni haklarından doğan hiçbir şekil ve surette alacağının kalmadığını bütün bu hususlarda mütabık kaldığını kabul eder ve devralana karşı gayri kabili rücü ve bütün hukuki neticelerine şamil olmak üzere tam ve kesin olarak beyan kabul ettiğimi ve devralanı  tam olarak ibra eylediğimi beyan ederim.

İşbu sözleşme 27.11.2019  tarihinde X ……………’de iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar arasında birer nüsha teati edilmiştir.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.