Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İade talebinin incelenmesinde ana ve babanın vatandaşlığının ve vatandaşlığı esas alan hukukun bu sözleşmenin uygulanması bakımından önemi bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

İade talebinin incelenmesinde ana ve babanın vatandaşlığının ve vatandaşlığı esas alan hukukun bu sözleşmenin uygulanması bakımından önemi bulunmamaktadır

1980 tarihli La Haye Sözleşmesine göre, mutad meskeni ülkesine iadesi talep edilen 11.02.2005 doğumlu çocuk evlilik dışında dünyaya gelmiş, davalı baba ile soybağı “tanıma” yoluyla kurulmuştur. Bu çocuğun davalı tarafından annesinin rızasıyla ve İsviçre makamlarından alınan izinle Türkiye’ye getirildiği sabit ise de, izin süresinin bitiminden sonra çocuğun Türkiye’de alıkonulması, annenin velayet ve ziyaret hakkım ihlal ettiğinden sözleşme hükümlerine göre hukuka aykırıdır (Söz.m.3).

Öte yandan anılan Sözleşme, hukuka aykırılığın belirlenmesinde çocuğun mutad meskeninin bulunduğu Devlet Kanununu yetkili kıldığına göre, iade talebinin incelenmesinde ana ve babanın vatandaşlığının ve vatandaşlığı esas alan hukukun bu sözleşmenin uygulanması bakımından önemi bulunmamaktadır.

O nedenle kararın gerekçesinde yer alan bu yönlere ilişkin açıklama doğru değil ise de, iade isteğinin Sözleşmenin 13. maddesinin (b) bendinde gösterilen sebeple de reddedildiğine göre, verilen ret karan bu sebeple sonucu itibanyla doğru bulunmuş, bu yönlere ilişkin temyiz itirazlan varit görülmeyerek, sonucu itibanyla doğru olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. (Y2HD, 17.11.2011, E. 2011/2063, K. 2011/18932.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 14:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.