Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İade kararı ilgili mahkemece velayetin ayrıca düzenlemesine engel teşkil etmemektedir- Yargıtay Kararı

İade kararı ilgili mahkemece velayetin ayrıca düzenlemesine engel teşkil etmemektedir

“Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi 15.02.2000 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı, 16 yaşından küçük çocuklan (Söz. md. 3/son) kanuna aykın olarak yer değiştirmenin zararlı etkilerinden korumak ve onlan mutat yerleşim yeri devletine derhal dönüşünü temin etmektir Sözleşmenin tarafını oluşturan devletler amaca uygun olarak bütün önlemleri almak ve en süratli usullere başvurmak zorundadırlar. (md. 2 ve 11)

Kanuna aykırı yeri değiştirilmiş veya alıkonulan çocuğun yerinin değiştirilmesi veya alıkonulması tarihinden itibaren bir yıldan az zaman içerisinde iadesinin istenilmesi halinde çocuğun derhal geciktirilmeden iadesi gerekmektedir ( Söz. Md. 12/l).

Müşterek çocuk Muhammet 17.4.2001 doğumludur. Bad Kreuznach Sulh Hukuk (Aile) Mahkemesinin 21.2.2012 tarihli kararıyla velayeti davacı anneye verilmiştir. Müşterek çocuk Muhammet davacı anne tarafından 4.4.2012 tarihinde tatil amacıyla davalı babasına yanına Türkiye’ye gönderilmiş ve geri gönderilmesi gereken 16.4.2012 tarihinde gönderilmeyip Türkiye’de alıkonulmuştur.

Davacı (anne) sözleşme hükümleri uyarınca mutat meskene iadesinin temini için bir yıllık süre geçmeden 11.6.2012’de Alman merkezi makamına başvurmuştur. Anılan sözleşmede belirtilen iadeden kaçınma sebeplerinin mevcut olduğu da ispat edilmemiştir ( Söz. md. 13 /b ).

Küçüğün baba yanında bulunduğu ortama alışması sözleşmede iadeden kaçınma sebebi olarak kabul edilmemiştir. Verilen bu karar sonuç itibarıyla alıkoymadan önceki duruma dönülmesini sağlayan geçici bir tedbir özelliğini taşımaktadır

Bu karar, ilgili mahkemece velayetin ayrıca düzenlemesine de engel teşkil etmemektedir. Açıklanan nedenlerle mahkemece iade kararı verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması usul
ve yasaya aykındır.” (Y2HD, 07.10.2013, E. 2013/20268, K. 2013/22993)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 13:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.