Husumet Yokluğu İtiraz Dilekçesi

May 8, 2019 | DİLEKÇELER, İş Hukuku

ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ’ NE;

 

DOSYA NO: 2013/……Esas

(cevap veren)

DAVALI : 

VEKİLİ :

DAVACI : 

VEKİLİ :

KONU : Dava dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1- Davacının talepleri dayanaksız, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olup, huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Davacı, fazla mesai alacağı olduğu iddiasındadır.

2- …………………………. şirketindeki yemek işleri ……………………….. tarihinde müvekkil şirket tarafından alınmıştır ancak daha sonra diğer davalı ……………………….. şirketine devredilmiştir. Davalı müvekkil ile davalı …………………… şirketi arasındaki ilişki, dava dilekçesinde iddia edildiği gibi asıl işveren – alt işveren ilişkisi değildir. …………….. kurumundan alınan ihale, …………….. şirketine devredilmiş, böylelikle yeni işveren diğer davalı olmuştur. Bu nedenle huzurdaki davanın müvekkil şirket yönünden HUSUMET YOKLUĞU nedeniyle reddi gerekmektedir.

3- Davacı, haftanın 7 günü şehirlerarası çalıştığını iddia etmektedir. Bu durum hayatın olağan akışına ve mantık kurallarına aykırıdır. Söz konusu işte çalışan işçiler vardiyalı çalışmışlardır. Her gün çalışma söz konusu değildir. Davacı ve diğer işçilerin fazla mesai yaptıkları iddiaları dayanaksız, soyut ve gerçek dışı iddialardır. Müvekkil firma kurumsal bir firma olup bütün fazla mesaileri maaş bordrolarına yansıtmaktadır. Davacının maaş bordroları incelendiğinde ………., ………….., ……………., ……………., ……………., aylarında maaş bordrolarında yapmış olduğu tüm fazla mesaileri FAZLA MESAİ olarak kendisine ödenmiştir. 

4- Davacı, sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte imzaladığı ibraname ile müvekkil şirketten hiçbir hak ve alacağının kalmadığını beyan etmiştir. Dosyaya sunulan ibranameler incelendiğinde, davacı işçinin işverenle tüm alacakları konusunda ibralaştığı, ibranamenin kayıtsız ve şartsız olduğu ve hiçbir ihtirazi kayıt barındırmadığı görülecektir.

HUKUKİ NEDENLER : İş.K, MK, BK…sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : İşyeri kayıtları, işe giriş bildirgesi, sözleşmeler, SGK dan celp ve tetkik edilecek belgeler, tanık, bilirkişi incelemesi ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle, işbu haksız ve dayanaksız davanın reddi ile yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı yana yüklenmesini saygı ile vekaleten talep ederiz.

 

DAVALI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.