Hükmün maddi tazminata ilişkin kısmı kesinleşmeden hükmolunan maddi tazminattan feragat edilebilir- Yargıtay Kararı

Hükmün maddi tazminata ilişkin kısmı kesinleşmeden hükmolunan maddi tazminattan feragat edilebilir

Davacı-davalı (kadın), 07.07.2011 tarihli karar düzeltme dilekçesinde “tazminat ve yoksulluk nafakasından” feragat ettiğini bildirerek bu yönlerden kararın düzeltilmesini istemiş, davalı-davacı (koca) da 12.07.2011 tarihli dilekçesiyle karar düzeltme talep etmiş, davacının yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerinden feragat ettiğini
belirterek hükmün bu yönlerden düzeltilmesini talep etmiştir.

Bu durumda davacı-davalı (kadın) tazminat ve yoksulluk nafakası talebinden feragat ettiğine göre, bu husus gözetilerek karar verilmek üzere hüküm bozulmalıdır. Tarafların karar düzeltme talepleri bu sebeple yerinde görüldüğünden kabulüne, Dairemizin onama kararının yoksulluk nafakası ve tazminatlara münhasır olarak kaldırılmasına, hükmün; yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat hakkında bu taleplerden feragat edildiği gözetilerek bir karar verilmek üzere bozulmasına karar vermek gerekmiştir. (Y2HD, 26.10.2011, E. 2011/17650, K. 2011/17054.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 14:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.