Hükmedilen tazminatların maddi ya da manevi tazminat olduğu konusunda duraksama yaratılmamalıdır- Yargıtay Kararı

Hükmedilen tazminatların maddi ya da manevi tazminat olduğu konusunda duraksama yaratılmamalıdır

Mahkemelerce hükmün, açık ve infazda duraksama oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir (HUMK. md.388). Davacının hem maddi hem de manevi tazminat isteği bulunmaktadır. Hüküm fıkrasında davacı kadın yararına her ikisi de manevi tazminat olarak ayrı ayrı “3000 TL.” ve “4000 TL.” tazminata hükmedilmiştir.

Mahkemece hükmedilen tazminatların her ikisinin de manevi tazminat mı, yoksa; birisinin manevi, diğerinin maddi tazminat mı olduğu anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, infazda duraksama yaratmayacak şekilde hükmedilen tazminatların niteliği anlaşılacak şekilde hüküm oluşturulması gerekirken; tazminatlar konusunda yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 05.07.2011, E. 2011/11543, K. 2011/11490.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 14:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.