Hobilerine düşkün olması nedeniyle birlik görevlerini yerine getirmemek sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Hobilerine düşkün olması nedeniyle birlik görevlerini yerine getirmemek sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davalı kocanın aşırı şans oyunlarına ve hobilerine düşkün olması nedeniyle birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır.

Mahkemenin boşanmaya neden olan kocanın kusurlu davranışı olarak gösterdiği hakaret olayından ve kocanın temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü kadımn, kocasınm anne ve teyzesini dayanaksız olarak hırsızlıkla suçlaması olayından sonra evliliğin devam ettirildiği ve bu nedenle bu olayların boşanma nedeni olamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu durumda boşanmaya neden olan olaylarda kusurun tamamıyla davalı kocada olduğuna ilişkin mahkemenin kusur belirlemesi doğru olmakla birlikte; kocanın belirtilen boşanmaya neden olan birlik görevlerini yerine getirmeme şeklindeki kusurlu davranışı kişilik haklarına saldın teşkil eden bir davranış niteliğinde değildir.

Bu nedenle, mahkemece Türk Medeni Kanununun 174/2.maddesindeki manevi tazminat verilmesi koşullan oluşmadığı halde davacı kadın yaranna manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 14.11.2011, E. 2010/17676, K. 2011/18475.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Mart 2020 22:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.