Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 96

Sayfa içeriği:

  2 Minutes Read

HMK 96. Madde

Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 96. maddesi şu şekildedir:

HMK Madde 96:Eski Hale Getirme – Süre

(1) Eski hale getirme, işlemin süresinde yapılamamasına sebep olan engelin ortadan kalkmasından itibaren iki hafta içinde talep edilmelidir.

(2) İlk derece ve istinaf yargılamalarında, en geç nihai karar verilinceye kadar eski hale getirme talebinde bulunmak mümkündür. Ancak, nihai karar bir tarafın yokluğunda verilmişse, tahkikat aşamasında kaçırılan süreler için kararın verilmesinden sonra da eski hale getirme talebinde bulunulabilir.

Maddenin bağlı bulunduğu başlıklar şu şekildedir:

Birinci Kısım:Genel Hükümler
Altıncı Bölüm:Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil
İkinci Ayırım:Eski Hale Getirme
Madde başlığı:Süre

Gerekçe

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 96. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

Bu hükümle, eski hale getirme talebinin hangi süre içinde yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre, eski hale getirme talebi, işlemin süresinde yapılamamasına engel olan sebebin ortadan kalkmasından itibaren onbeş gün içinde ileri sürülmelidir. Bu süre, 1086 sayılı Kanunun 168. maddesinin birinci fıkrasında on gün olarak öngörülmüştü. Onbeş günlük süre, eski hale getirme talebinin ileri sürülmesi için Komisyon tarafından da yeterli görülmüştür.

İkinci fıkra ile, ilk derece yargılamasında ve istinaf aşamasında, eski hale getirme talebinin en geç mahkemece nihai karar verilmesine kadar ileri sürülmesi esası kabul edilerek, talep için nihai bir süre getirilmiştir. Esasen, bu durum, söz konusu mahkemelerde, ön sorun olarak ileri sürülmesi ve incelenmesi kabul edilen eski hale getirme talebinin niteliği gereği ortaya çıkmaktadır. Ancak nihai karar bir tarafın yokluğunda verilmişse, o tarafın hukuki dinlenilme hakkının muhafazası açısından, nihai kararın verilmesinden sonra da, yine onbeş günlük süreye riayet edilerek eski hale getirme talebinde bulunulabilecektir.

Yargıtay’da ileri sürülecek eski hale getirme talepleri açısından ise kural olarak Yargıtay’da temyiz süresinin kaçırılması halinde, eski hale getirme yoluna başvurulacağından, nihai karar verilinceye kadar şeklinde bir süre sınırlaması gerekli olmayacaktır. Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi olarak yargılama yaptığı hallerde ise zaten ilk derece mahkemesi için belirtilen kurallar geçerli olacaktır.

Not: Bu sayfada yer alan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 96. maddesi” direkt olarak “mevzuat.gov.tr” isimli Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının paylaşıldığı resmi web sitesinde yer aldığı şekilde aynen paylaşılmaktadır. Maddeyi etkileyen kanun değişiklikleri takip edilmekte ve tarafımızca güncellenmektedir.

Adalet Komisyonu Raporu

Tasarının 102. maddesinin birinci fıkrasında geçen “onbeş gün” ibaresi, sürelerin hesabında kolaylık sağlanması ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla ” iki hafta” olarak, ikinci fıkrasında geçen “İlk derece yargılamasında ve istinaf yargılamasında” ibaresi, anlatım bozukluğunu gidermek amacıyla, “İlk derece ve istinaf yargılamalarında” şeklinde değiştirilmiştir.

Kanunlar

Yargıtay Kararları

  • Güncellenecek

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir